CZ | EN
 
Divadelní fakulta JAMU v Brně
Mozartova 1
662 15
Brno

 e-mail: difajamucz
tel.: Tel: +420 542 591 300
Fax: 542 591 352
Fakturační údaje
 
Nacházíte se zde:   DIFA JAMU v Brně - International Relations - Erasmus - Administrativní pracovník

<Zpět

Administrativní pracovník  

Program Erasmus+ nabízí zaměstnancům VŠ/VOŠ možnost realizovat školení v délce 2 dny až 2 měsíce, na partnerské vysokoškolské instituci vlastnící ECHE či jakékoliv veřejné nebo soukromé organizaci působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží. Tato aktivita podporuje profesní rozvoj pedagogických a nepedagogických pracovníků vysokých škol formou školení v zahraničí (s výjimkou konferencí), stínování zaměstnance na příslušném pracovišti/náslechů přednášek/odborného kurzu na partnerské vysokoškolské instituci nebo v jiné příslušné organizaci v zahraničí. Více informací na: http://www.naerasmusplus.cz/

Interní uzávěrka přihlášek na mobility v rámci programu Erasmus v AR 2018/2019 byla stanovena na 31. leden 2018. Přihlášku včetně příloh odevzdávejte na Zahraniční oddělení DIFA JAMU.

Pro více informací kontaktujte Zahraniční oddělení DIFA JAMU (Anna Lahodová, Petra Riou, kancelář č. 109 - 1. patro, e-mail: lahodovajamuczrioujamucz; tel: 542 591 307).

Bilateralní smlouvy Erasmus 2017/2018

Erasmus přihláška 2018/2019 - administrativní pracovník

Queen Margaret University College, Edinburgh, UK