CZ | EN
Divadelní fakulta JAMU v Brně
Mozartova 1
662 15
Brno

 e-mail: difajamucz
tel.: Tel: +420 542 591 300
Fax: 542 591 352
 
 

DF JAMU v Brně  

 

Novinky

 
17. 2. 2020 Sociální stipendium 
3. 2. 2020 Přístup do licencované databáze JSTOR

Knihovna JAMU oznamuje, že je zajištěn přístup do licencované databáze JSTOR. Databáze obsahuje články z více než 150 odborných časopisů z oblasti uměnovědných studií, muzikologie a kinematografie. Vstup do databáze je pro uživatele z JAMU zajištěn přes web knihovny – JSTOR

3. 2. 2020 Přístup do licencované databáze Dance Online

Knihovna JAMU oznamuje, že je zajištěn přístup do licencované databáze Dance Online: Dance in Video. Dvousvazková kolekce zahrnuje více než 900 hodin tanečních výukových videí, záznamů živých představení, dokumentárních filmů a rozhovorů s významnými umělci a choreografy. Databáze je hrazena z projektu ERDF II. - Další rozvoj vzdělávací infrastruktury na Divadelní fakultě JAMU s ohledem na praxi CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013294. Vstup do databáze je pro uživatele z JAMU zajištěn přes web knihovny – Dance Online: Dance in Video

30. 1. 2020 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Tajemník Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně přijme do pracovního poměru referent/ka studijních programů DF.
Podrobnosti zde.

13. 1. 2020 Divadelní projekt zahraničních studentů DF JAMU – pozvánka
9. 1. 2020 Informace k přijímacímu řízení pro bakalářské a čtyřleté magisterské programy, které se otevírají v akademickém roce 2020/2021 (platí pro programy, které měly uzávěrku přihlášek 30.11. a 31.12. 2019)
10. 12. 2019 Oznámení o obhajobě disertační práce Mgr. Martina Ondruše
29. 11. 2019 Děkan Divadelní fakulty JAMU vyhlašuje výběrové řízení na pozici Technologický manažer/školitel pedagogů v oblasti nových technologií 
28. 11. 2019 Erasmus+ v AR 2020/2021 – uzávěrka přihlášek
30. 10. 2019 Setkání s uchazeči o studium 
 

Archív novinek