CZ | EN
Divadelní fakulta JAMU v Brně
Mozartova 1
662 15
Brno

 e-mail: difajamucz
tel.: Tel: +420 542 591 300
Fax: 542 591 352
 
 

DIFA JAMU v Brně  

 

Novinky

 
5. 12. 2016  Univerzita třetího věku Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně zahájila příjem přihlášek pro rok 2017 
2. 12. 2016  Vedoucí Divadelního studia Marta přijme zaměstnance na pozici Osvětlovač 
30. 11. 2016  Divadelní fakulta JAMU vyhlašuje studentskou grantovou soutěž k realizaci projektů specifického výzkumu pro rok 2017 
25. 11. 2016  Pozvánka k obhajobě disertace MgA. Adama Doležala 
23. 11. 2016  Poslední možnost podat si přihlášku ke studiu na DIFA JAMU na akademický rok 2017/18

30. 11. 2016 ve 23.59 se uzavře informační systém (IS), kde je možné si založit elektronickou přihlášku k přijímacímu řízení na magisterské (nenavazující) a bakalářské obory a výjimkou divadelního manažerství (obě zaměření) a audiovizuální tvorby a divadla, na tyto obory se lze přihlásit až do 28. 2. 2017. Jakékoliv jiné přihlášky (tj. nezaložené v systému IS JAMU) nebudou z naší strany akceptovány. Řádně založenou přihlášku zašlete se všemi přílohami nejpozději do týdne od založení na studijní oddělení DIFA JAMU.

15. 11. 2016  Vyjádření AS DIFA JAMU v Brně k nadcházejícím oslavám 17. listopadu
14. 11. 2016  Otevřený dopis děkana DIFA akademické obci- oslavy sedmnáctého listopadu 
11. 11. 2016  Program mezinárodní konference Tendence v současném herectví a herecké pedagogice 
4. 11. 2016  Pozvánka na Mezinárodní vědeckou konferenci Tendence v současném herectví a herecké pedagogice 
3. 11. 2016  Oznámení o obhajobě disertační práce MgA. BcA. Martiny Krátké 
 

 

Archív novinek