CZ | EN
 
Divadelní fakulta JAMU v Brně
Mozartova 1
662 15
Brno

 e-mail: difajamucz
tel.: Tel: +420 542 591 300
Fax: 542 591 352
Fakturační údaje
 
Nacházíte se zde:   DIFA JAMU v Brně - Univerzita třetího věku - Nabídka kurzů U3V

<Zpět

Nabídka kurzů U3V  

Aktualizovat stránku

NABÍDKA PŘEDNÁŠEK PRO ROK 2019

Ve velké většině jsou prezentace doprovázeny četnými audiovizuálními ukázkami. Součástí každého ze tří kurzů je rovněž moderovaná přednáška jedné z významných osobností divadla, rozhlasu nebo televize a exkurze s odbornou historickou a technickou přednáškou do jedné z brněnských významných kulturních institucí. 

Jak vzniká divadlo VII, VIII, IX

Tajemství tvůrčích postupů současného divadla

Klíčové inspirace, významné osobnosti, vliv příbuzných umění, historické zdroje

 

Jak vzniká divadlo VII

10. ledna – 26. března 2019

 

10. 1. 2019

doc. Mgr. Hana Halberstadt

Pohyb v divadle – divadlo v pohybu

Přednáška je věnována pohybové spolupráci a choreografickým postupům při tvorbě divadelního představení. Pohybu jako kompaktní součásti herecké tvorby a pohybové kultuře herce, která je nutnou podmínkou herecké práce. Práci choreografa a jeho spolupráci s režisérem a různým přístupům k různým divadelním žánrům.

 

17. 1. 2019

prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.

Sir John Falstaf: Shakesperova postava a její novodobý mýtus

  • Historický John Oldcastle a divadelní Falstaf; Shakespearův boj s cenzurou lorda Cobhama.
  • Co napovídá Shakespearovo zpracování historické látky o jeho náboženství?
  • Čím je bujarý Falstaf komický a pročpak jej Jindřich V. od sebe odvrhne?
  • Veselé paní windsorské a potrestaný záletník; neslavná Falstafova smrt. Kde je tu smysl?
  • Úskalí moderních adaptací.

 

24. 1. 2019

Mgr. Dita Pytlíková Dvořáková

Kreativní světlo - Hotel Pro Forma: OperationOrfeo/Algebra of Place

Přednáška představuje posluchačům využití světla/světelného designu v současném divadle s odkazem na Appiův koncept moderní scénografie. Příkladem budou dvě inscenace divadla obrazů dánské umělkyně KirstenDehlholm.

Přednáška bude doplněna o projekci ukázek uvedených děl a prezentaci.

31. 1. 2019

doc. MgA. David Drozd, Ph.D.

Jan Grossman režíruje hry Václava Havla

Dramatik Václav Havel a režisér (ale také literární kritik, překladatel, organizátor a dramaturg) Jan Grossman jsou v praxi moderního českého divadla těsně spojeni. Jejich nejpodstatnějším tvůrčím setkáním je období spolupráce v Divadle Na zábradlí v šedesátých letech minulého století, kdy Grossman inicioval vznik prvních Havlových her a pak je i režíroval, na něž navazuje období kratší, na počátku let devadesátých, kdy v boomu uvádění Havlových her jsou Grossmanovy nové inscenace (Largo Desolato a Pokoušení) svým způsobem měřítkem pro všechny další pokusy zmoci havlovské drama.

 

7. 2. 2019

doc. Břetislav Rychlík

Politické divadlo dnes

Jaký může být smysl politického divadla ve svobodné společnosti? V časech nebývalých informačních možností (média, internet) se může politické divadlo zdát anachronismem. Má divadlo politický dopad ve společnosti?  S ukázkami z inscenace Cena facky aneb Gottwaldovy boty ze Slováckého divadla v Uherském Hradišti.

 

14. 2. 2019

PhDr. Mgr. Martin Reissner, Ph.D.

Trojí odkaz Josefa Lady

Literární, výtvarná a divadelní tvorba Josefa Lady. Scénografické a kostýmní projekty Josefa Lady v Praze a v Brně.

 

21. 2. 2019

prof. MgA. Ivo Krobot

Bohumil Hrabal - Příliš hlučná samota

Porovnání dvou rozdílných dramatizací i režijních pojetí, komorní obsazení i prostor v Divadle U stolu, premiéra r. 2010, hraje se doposud a velký klasický kukátkový prostor i velké obsazení divadla v Szombathey v Maďarsku, premiéra předloni, hrálo se dvě sezóny.

Možnost porovnat a videoukázkami doložit kontrastní přístup k realizaci nejvýznamnějšího Hrabalova díla.

 

28. 2. 2019

doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.

Umění instalace

Přednáška otevírá téma prezentace scénografie mimo divadelní budovu. Obrazová dokumentace bude zaměřena na projekty Česká loutka, Proměny, Extrémní kostým, Zapomenuté loutky, Salon scénografie, Magický svět loutek, Ambience a Pražské quadrienale. 

 

7. 3. 2019

prof. PhDr. Miroslav Plešák

Literatura na jevišti?

Proč a jak se převádějí epická díla na divadelní scénu.

Přednáška s obrazovými ukázkami

 

14. 3. 2019

Moderovaná přednáška hosta U3V

doc. PhDr. Milan Uhde, dr.h.c.

přední český dramatik, čestný doktor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

Moderuje doc. Mgr. Igor Dostálek

 

26. 3. 2019

Exkurze s odbornou přednáškou

Česká televize, Televizní studio Brno (nová budova v Líšni) 

 

Jak vzniká divadlo VIII

28. března – 13. června 2019 

28. 3. 2019

prof. Mgr. Zoja Mikotová

Znakový jazyk jako inspirace současného divadla

Divadelní využití znakového jazyka, zkušenosti umělecké i pedagogické z 25 let trvání oboru Výchovná dramatika pro Neslyšící.

 

 

11. 4. 2019

doc. Mgr. Aleš Bergman, Ph.D.

Osobnostní herectví v divadle a ve filmu - souvislosti a příklady

Současné herecké techniky, akcentující projevení hercovy vlastní osobnosti v obrazu dramatické postavy.

 

18. 4. 2019

prof. PhDr. Václav Cejpek

Proměny dramatického textu v současném divadle

Jak se mění dramatický text ve druhé polovině dvacátého století. Na příkladech tvorby P. Handkeho, H. Müllera, T. Bernharda, E. Jelinek.


25. 4. 2019

MgA. Jaroslav Milfajt 

Inspirační zdroje scénografie

Vliv výtvarného umění a vědy na vývoj scénografie a divadelního prostoru.

 

2. 5. 2019

prof. MgA. Miloslav Klíma

Proměny obsahu a funkce divadelní dramaturgie ve 20. století

  • Tři fáze vývoje dramaturgie
  • Dramaturgie titulů
  • Dramaturgie témat
  • Dramaturgie asociací
  • Dramaturgie sdílení

Výklad skrze osobnosti: Karel Čapek, František Götz, Karel Kraus, Václav Havel, Zdeněk Hořínek, Josef Kovalčuk, Petr Oslzlý a další.

 

9. 5. 2019

doc. Mgr. Sylva Talpová

Dabing a jeho funkce v současné audiovizuální kultuře

Je dabing umělecká disciplína nebo jen nedokonalý převod do jazyka příjmové země? Nahradí vbrzku dabing titulky? Napomůže absence dabingu k lepší znalosti cizího jazyka? Jaký jazyk bychom se vlastně z filmů učili? Je naše mateřština v době vizuální kultury ohroženou hodnotou?

 

16. 5. 2019

prof. Mgr. Petr Oslzlý

Na hranici mezi divadlem a výtvarným uměním

Přednáška se bude zabývat dvěma vrcholnými inscenacemi světově proslulého polského divadelního režiséra a výtvarníka Tadeusze Kantora (1915-1990) a jeho divadla Cricot 2: Mrtvá třída (jejíž úplně poslední představení se odehrálo v roce 1993 v Divadle Husa na provázku a v Procházkově síni Domu umění) a Wielopole, Wielopole. 

Výklad o těchto inscenacích doprovázený řadou vzácných ukázek umožňuje zamyšlení nad překračováním hranic mezi divadelním a výtvarným uměním, mezi myšlením o divadle a filozofií.

 

23. 5. 2019

prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.

Divadlo Husa na provázku- kapitoly z dějin hudby avantgardní scény

Miloš Štědroň o své spolupráci s režiséry Evou Tálskou, Zdeňkem Pospíšilem,PeteremScherhauferem a Vladimírem Morávkem.Malá antologie situací- s ukázkami video a audio.

 

30. 5. 2019

MgA. Adéla Kratochvílová, Ph.D.

Historie žonglování a cirkusu

Vysvětlíme si jednotlivé žonglérské disciplíny, původ vzniku  a jejich vývoj do současnosti. Dotkneme se historie cirkusu a varieté, budou představeny výrazné osobnosti, divadelní skupiny nebo významné projekty z historie žonglování. Zmíníme pojmy Nový cirkus, matematika žonglování nebo jakou úlohu hraje žonglování dnes. Přednáška bude doplněna o obrazovou i video dokumentaci, včetně praktických ukázek.

 

6. 6. 2019

Moderovaná přednáška hosta U3V

host bude upřesněn

Moderuje: doc. Mgr. Igor Dostálek

 

13. 6. 2019

Exkurze s odbornou přednáškou

Centrum experimentálního divadla (Divadlo Husa na provázku, Divadlo U stolu) 

Jak vzniká divadlo IX

3. října – 12. prosince 2019

 

3. 10. 2019

prof. MgA. Ivo Krobot

F. M. Dostojevskij - Něžná

Způsob dramatizace a režie slavné, několikrát divadelně, filmově i televizně zpracované novely. Přednáška bude dokládána videoukázkami z inscenace v Divadle U stolu, premiéra v r. 2011, hraje se doposud. Výsledný tvar inscenace byl určen mimořádnými pohybovými schopnostmi představitelky postavy Něžné, Petry Bučkové.

 

10. 10. 2019

Mgr. Petr Svozílek

Hudba a zpěv v inscenacích činohry

Reflexe  hudebního a pěveckého nastudování v činohrách včetně související problematiky interdisciplinárních přesahů. 

 

17. 10. 2019

prof. MgA. Miloslav Klíma

Proměny loutkového divadla v druhé polovině 20. století

Od rodinných, amatérských a sokolských divadel k profesionální tvorbě

Vliv moderny na české loutkové divadlo

Výklad na osobnostech od Josefa Skupy přes Jana Malíka, Erika Kolára, Jana Dvořáka, Karla Brožka, Karla Makonje, Markétu Schartovou, Jiřího Středu k Josefu Kroftovi a jeho žákům

 

24. 10. 2019

prof. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D.

Hledání možností práce režiséra a výtvarníka s jevištním prostorem

Téma bude prezentováno na vybraných příkladech z Husy na provázku, Národního divadla v Brně, Národního divadla Praha, Městského divadla Brno, Městského divadla v Mostě, divadla v plenéru a dalších. Zdůrazněna bude rovněž transpozice praktických poznatků do výuky režie. Projekce obrazové dokumentace.

 

31. 10. 2019

Mgr. Dita Pytlíková Dvořáková

Tanec, prostor, světlo a projekce v současném divadle

V návaznosti na historický kontext budou představeny současné tendence ve využití projekcí v tanci a performance využívající např. formu dialogu nebo prolnutí s tancem na jevišti. Inscenace současného divadla, které budou doplněny ukázkami.

 

7. 11. 2019

doc. MgA. David Drozd, Ph.D.

Proč zase ta Maryša….?

Drama Maryša bratří Mrštíků netřeba představovat, a počítat inscenace této "kultovní" klasiky skoro nemá smysl. Ale dá se říct, že mnohé stylové změny našeho divadelnictví se promítly právě do inscenací Maryši... Projít tedy podobami Maryši od prvního uvedení až dnešních verzí znamená prolistovat i dějiny české režie…

 

14. 11. 2019

doc. Břetislav Rychlík

Inscenování her venkovského realismu ve 21. století

Jak lze inscenovat ve 21. století hry, které jsou tematicky ukotveny v 19. století? Mají tituly jako Maryša, Gazdina roba, Její pastorkyňa co říci v dnešním světě? S použitím ukázek z divadelního představení Gazdina roba z Mahenovy činohry (2009) zkusíme hledat odpovědi.

 

21. 11. 2019

doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D.

Tradiční asijské divadlo jako inspirace evropského divadla 20. století (Arianne Mnouchkine, Peter Brook)

Přednáška objasní zásady a principy tradičního indického a japonského divadla. Následně se zaměříme na tyto divadelní tradice coby inspirace režijních osobností Arianne Mnouchkine (Théâtre du Soleil) a Petera Brooka (Théâtre des Bouffes Nord) ve 2. polovině 20. stol.

 

28. 11. 2019

prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.

Marginální postavy Shakespearových her a jejich smysl

Divadelní úpravy a filmové adaptace většinou škrtají okrajové postavy, které jen zdánlivě nenesou dramatickou funkci. Přednáška ukáže, jak naopak dotvářejí celkový smysl a umělecké poselství Shakespearových her a jak navazují na divadelnost středověkých mystérií.

 

5. 12. 2019

Moderovaná přednáška hosta U3V

doc. PhDr. Veronika Broulíková

vedoucí Ateliéru výchovné dramatiky Neslyšících na Divadelní fakultě JAMU

Moderuje: doc. Mgr. Igor Dostálek

 

12. 12. 2019

Exkurze s odbornou přednáškou

Divadlo Radost, Muzeum loutek

 

V týdnu 16. až 20. 12. 2019 proběhne SLAVNOSTÍ PROMOCE ABSOLVENTŮ U3V V AULE DIVADELNÍ FAKULTY 


 

POZNÁMKA: Změna termínu a případná změna tématu přednášek vyhrazena.

4. 4. 2019 se přednáška nekoná z důvodu Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2019 na DF JAMU.

Zakoupit lze pouze celý třídílný cyklus dohromady.