CZ | EN
Nacházíte se zde:   DIFA JAMU v Brně - Univerzita třetího věku

<Zpět

Univerzita třetího věku  

Aktualizovat stránku

Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně vyhlašuje termín pro podání přihlášek na třídílný cyklus přednášek Univerzity třetího věku na rok 2017

Veškeré informace ke stažení zde.

Nabídka nového třídílného cyklu přednášek, které tematicky navazují na předchozí kurzy

Pro rok 2017 vypisujeme téma: 

SLAVNÉ OSOBNOSTI A INSCENACE OD POČÁTKU 20. STOLETÍ AŽ DODNES (DIVADLO, TELEVIZE, ROZHLAS) 

  • Kurz č. 4: Jak vzniká divadlo IV
    12. ledna – 23. března 2017 
  • Kurz č. 5: Jak vzniká divadlo (a také rozhlas) V
    29. března – 8. června 2017 
  • Kurz č. 6: Jak vzniká divadlo (a také rozhlas a televize) VI
    5. října – 22. prosince 2017 

POZNÁMKA: Zakoupit lze pouze celý třídílný cyklus dohromady!


Úvodní slovo garanta Univerzity třetího věku 

Vážené dámy, vážení pánové, vážení divadelní přátelé,

dovolujeme si Vás v rámci Univerzity třetího věku (dále „U3V“) oslovit s nabídkou kurzů třídílného cyklu přednášek, který tematicky navazuje na předchozí kurzy akteré Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (dále „DIFA JAMU“) připravuje pro seniory v rámci celoživotního vzdělávání pro kalendářní rok 2017.

Pro rok 2017 vypisujeme téma: SLAVNÉ OSOBNOSTI A INSCENACE OD POČÁTKU 20. STOLETÍ AŽ DODNES (DIVADLO, TELEVIZE, ROZHLAS).

Východiskem programu U3V je akreditovaný studijní program Dramatická umění na DIFA JAMU, který je realizován na úrovni všech tří studijních stupňů – tedy bakalářského, magisterského a doktorského. Cílem letošního programu U3V bude organicky navázat na minulé cykly a poskytnout nebo prohloubit jeho posluchačům cestu k poznávání divadelního – a posléze také rozhlasového i televizního) umění od počátku dvacátého století až po dnešní dny a zároveň ji tak živě propojovat s problematikou hledání a naplnění smyslu živého umění v dnešní moderní společnosti.

Přednášejícími budou opět ve velké většině zkušení pedagogové Divadelní fakulty JAMU, teoreticky fundovaní, vykazující také vlastní bohatou uměleckou praxi. Přizvali jsme rovněž několik významných hostů, špičkových odborníků ve svých oborech. Právě tvůrčí osobnost přednášejícího, která má na vysoké umělecké škole mimořádnou váhu, umožní posluchačům lépe poznat a pochopit význam i složitost divadelního umění včetně jeho přesahu do celé řady dalších souvisejících oborů (historie, filozofie, estetika, sociologie, psychologie) i blízkých a spřízněných tvůrčích disciplín (výtvarné umění, hudba, média atd.).

Vedle nabídky odborných přenášek a seminářů se bonusem pro posluchače stane v rámci všech tří kurzů programu U3V opět moderovaná přednáška renomovaných osobností divadelního umění (režiséři, dramaturgové, herci apod.) a návštěva jedné z významných kulturních institucí v Brně a jejích budov s podrobnou prohlídkou, která bude doprovázena odbornou přednáškou. Není třeba zdůrazňovat, že jednáme s řediteli institucí, které absolventi našich předešlých kurzů doposud neměli příležitost navštívit. Určitou návaznost na předchozí přednáškový cyklus zdůrazňujeme i číslováním jednotlivých kurzů nového výukového programu (Jak vzniká divadlo IV, V a VI), ale je nutné podtrhnout, že nový program je postaven jako zcela původní a samostatný. Znalost prvních tří kurzů je tedy vítána, ale pro zcela nového posluchače je celý nový cyklus samozřejmě naprosto plnohodnotný.

Senioři, kteří jsou velmi často celoživotními milovníky i fundovanými znalci kultury a divadelního umění, získají v rámci pravidelných přednášek či seminářů vedle nových poznatků rovněž příležitost konfrontovat svoje vlastní osobní zážitky z inscenací v českých divadlech s názory a zkušenostmi významných profesionálních tvůrců a divadelních odborníků.

Pro rok 2017 Vám předkládáme možnost absolvovat celý cyklus přednášek, který bude v prosinci uzavřen slavnostní promocí. Dohromady se v příštím kalendářním roce jedná o třicet odborných přednášek a tři pozoruhodné exkurze. Naše nabídka přichází v předvánočním čase, třeba se pro Vás bude moci stát vhodným vánočním dárkem pod stromeček od Vašich blízkých.

Pevně věřím, že Vás nový nabízený cyklus přednášek zaujme a že na naší fakultě prožijete krásné, poučné i neopakovatelné chvíle.

Těším se na setkání s Vámi. S přátelským pozdravem za celou Divadelní fakultu JAMU

doc. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D.

garant U3V DIFA JAMU