CZ | EN
Nacházíte se zde:   DIFA JAMU v Brně - Univerzita třetího věku

<Zpět

Univerzita třetího věku  

Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně vyhlašuje termín pro podání přihlášek na třídílný cyklus přednášek Univerzity třetího věku na rok 2014.

Příjem přihlášek na Univerzitu třetího věku pro rok 2014 byl prodloužen do 16. prosince 2013

Veškeré informace ke stažení zde.

Nabídka pro rok 2014

Třídílný cyklus přednášek JAK VZNIKÁ DIVADLO

  • Jak vzniká divadlo I (Úvod do dějin, teorie a praxe divadla)
    9. ledna – 20. března 2014
  • Jak vzniká divadlo II (Specifika moderního divadelního vývoje)
    27. března – 19. června 2014
  • Jak vzniká divadlo III (Současné divadlo a související obory v kontextu dnešní inscenační praxe)
    9. října – 18. prosince 2014

Úvodní slovo děkana

Vážené dámy, vážení pánové, vážení divadelní přátelé,

dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou kurzů Univerzity třetího věku (dále „U3V“), které Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (dále „DIFA JAMU“) připravuje pro seniory v rámci celoživotního vzdělávání pro kalendářní rok 2014.

Východiskem programu U3V je akreditovaný studijní program Dramatická umění na DIFA JAMU, který je realizován na úrovni všech tří studijních stupňů – BcA., MgA., a Ph.D. Cílem programu U3V bude podobně jako v minulých cyklech poskytnout jeho posluchačům nejen cestu k poznání pramenů divadelního umění v různých historických údobích, ale zároveň ji živě propojovat s problematikou hledání a naplnění smyslu divadla v moderní společnosti. Přednášejícími budou opět ve velké většině zkušení pedagogové Divadelní fakulty JAMU, teoreticky fundovaní, vykazující také vlastní bohatou uměleckou praxi. Právě tvůrčí osobnost přednášejícího, která má na vysoké umělecké škole mimořádnou váhu, umožní posluchačům lépe poznat a pochopit význam i složitost divadelního umění včetně jeho přesahu do celé řady dalších souvisejících oborů (historie, filozofie, estetika, sociologie, psychologie) i blízkých a spřízněných tvůrčích disciplín (výtvarné umění, hudba, média atd.).

Vedle nabídky odborných přenášek a seminářů se bonusem pro posluchače stane v rámci všech tří kurzů programu U3V moderovaná přednáška renomovaných osobností divadelního umění (režiséři, dramaturgové, herci apod.) a návštěva jedné z významných divadelních institucí v Brně a jejích budov s podrobnou prohlídkou zákulisí a veškerých jevištních technologií, která bude doprovázena odbornou přednáškou.

Senioři, kteří jsou velmi často celoživotními milovníky i fundovanými znalci kultury a divadelního umění, získají v rámci pravidelných přednášek či seminářů vedle nových poznatků rovněž příležitost konfrontovat svoje vlastní osobní zážitky z inscenací v českých divadlech s názory a zkušenostmi významných profesionálních tvůrců a divadelních odborníků.

Pro rok 2014 Vám předkládáme nabídku všech tří kurzů současně, abyste měli již předem jednoznačně zajištěnou příležitost využít celé nabídky. Dohromady se v příštím kalendářním roce jedná o třicet odborných přednášek a tři pozoruhodné exkurze. Kurzy jsme nezdražili ani o jedinou korunu, pouze je z výše uvedených organizačních důvodů nabízíme jako jeden celek. Naše nabídka přichází v předvánočním čase, třeba se pro vás bude moci stát vhodným vánočním dárkem pod stromeček od Vašich blízkých.

Pevně věříme, že Vás nabídka naší fakulty zaujme stejně jako Vaše předchůdce.

Těším se na setkání s Vámi.

S přátelským pozdravem za celou Divadelní fakultu JAMU

doc. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D.

děkan DIFA JAMU