CZ | EN
Nacházíte se zde:   DIFA JAMU v Brně - Univerzita třetího věku

<Zpět

Univerzita třetího věku  

Aktualizovat stránku

Divadelní fakulta představuje nový cyklus přednášek, který bude navazovat na předchozí cykly Jak vzniká divadlo I, II, III a Slavné osobnosti a inscenace od počátku 20. století až dodnes (divadlo, televize, rozhlas). Absolvování dvou předchozích cyklů není podmínkou pro přihlášení se do nového. Nový cyklus bude obsahovat opět 30 přednášek (z toho tři moderované přednášky našich hostů) a tři exkurze do brněnských kulturních institucí. Harmonogram přednášek pro rok 2018 naleznete v záložce „Nabídka kurzů“.


Vážené dámy, vážení pánové, vážení divadelní přátelé,

dovolujeme si Vás v rámci Univerzity třetího věku (dále „U3V“) oslovit s nabídkou kurzů nového třídílného cyklu přednášek, který tematicky navazuje na předchozí kurzy a který Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (dále „DIFA JAMU“) připravuje pro posluchače z řad seniorů v rámci celoživotního vzdělávání. 

Pro kalendářní rok 2018 vypisujeme téma:

Tajemství tvůrčích postupů současného divadla

Klíčové inspirace, významné osobnosti, vliv příbuzných umění, historické zdroje

Cílem nového programu U3V bude organicky navázat na dva minulé cykly a poskytnout nebo prohloubit jeho posluchačům cestu k poznávání divadelního umění. V nově koncipovaných přednáškách se budeme zabývat dalším hledáním naplnění smyslu živého umění v současné moderní společnosti. To vše samozřejmě v kontextu s historickými zdroji a klíčovými inspiracemi.

Východiskem programu U3V je akreditovaný studijní program Dramatická umění na DIFA JAMU, který je realizován na úrovni všech tří studijních stupňů – tedy bakalářského, magisterského a doktorského. Přednášejícími budou opět ve velké většině zkušení pedagogové Divadelní fakulty JAMU, teoreticky fundovaní, vykazující také vlastní bohatou uměleckou praxi. Přizvali jsme rovněž několik významných hostů, špičkových odborníků ve svých oborech. Právě tvůrčí osobnost přednášejícího, která má na vysoké umělecké škole mimořádnou váhu, umožňuje posluchačům lépe poznat a pochopit význam i složitost divadelního umění včetně jeho přesahu do celé řady dalších souvisejících oborů (historie, filozofie, estetika, sociologie, psychologie) i blízkých a spřízněných tvůrčích disciplín (výtvarné umění, hudba, média atd.).

Stalo se již dobrou tradicí, že vedle nabídky odborných přenášek a seminářů se bonusem pro posluchače stane v rámci všech tří kurzů programu U3V opět moderovaná přednáška renomovaných osobností divadelního umění (režiséři, dramaturgové, herci apod.) a návštěva tří z významných kulturních institucí v Brně a jejích budov s podrobnou prohlídkou, která bude doprovázena odbornou přednáškou. Půjde o dvě divadla a nové televizní studio, které absolventi našich předešlých kurzů doposud neměli příležitost navštívit.

Myšlenkovou návaznost na předchozí přednáškový cyklus zdůrazňujeme i číslováním jednotlivých kurzů nového výukového programu (Jak vzniká divadlo VII, VIII a IX). Je ale nutné zdůraznit, že nový program je postaven jako zcela původní a samostatný. Znalost předchozích kurzů je tedy vítána, není však podmínkou. Pro nového posluchače je celý cyklus přednášek v roce 2018 samozřejmě naprosto plnohodnotný.

Dobře víme, že jste velmi často celoživotními milovníky i fundovanými znalci kultury a divadelního umění. V rámci pravidelných přednášek či seminářů získáte vedle nových poznatků rovněž příležitost konfrontovat svoje vlastní osobní zážitky a poznatky z inscenací v českých divadlech s osobitými názory a zkušenostmi významných profesionálních tvůrců a divadelních odborníků.

Pro rok 2018 Vám předkládáme možnost absolvovat celý cyklus přednášek, který bude v prosinci uzavřen slavnostní promocí. Dohromady se tedy v příštím kalendářním roce jedná o třicet odborných přednášek a tři pozoruhodné exkurze. Po pěti letech činnosti U3V na DIFA JAMU jsme bohužel byli nuceni vzhledem ke vzrůstajícím nákladům a omezené kapacitě naší posluchárny navýšit poplatek za celou trojici kurzů. Pokud si ale společně uvědomíme, že jde o třiatřicet setkání v průběhu celého roku, činí jednotlivé „vstupné“ něco málo přes sedmdesát korun. Což je ve srovnání s cenami vstupenek do jakékoliv kulturní instituce snad stále ještě relativně přijatelná částka.

Naše nabídka přichází opět v předvánočním čase. Třeba se pro Vás bude moci stát vhodným vánočním dárkem pod stromeček od Vašich blízkých.

Pevně věřím, že Vás nový nabízený cyklus přednášek zaujme a že na naší fakultě prožijete ve společnosti našich pedagogů i hostů krásné, poučné i neopakovatelné chvíle.

Těším se na setkání s Vámi. S přátelským pozdravem za celou Divadelní fakultu JAMU

doc. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D.

garant U3V Divadelní fakulty JAMU v Brně