CZ | EN
 
Divadelní fakulta JAMU v Brně
Mozartova 1
662 15
Brno

 e-mail: difajamucz
tel.: Tel: +420 542 591 300
Fax: 542 591 352
Fakturační údaje
 
Nacházíte se zde:   DF JAMU v Brně - Přijímací řízení - Přehled studijních programů a oborů

<Zpět

Přehled studijních programů a oborů  

Název studijního programu Název studijního oboru Standardní doba studia v akademických rocích1)
Forma studia 2)
Dramatická umění Bakalářský studijní program
  audiovizuální tvorba a divadlo 3 P
  výchovná dramatika pro Neslyšící 3 P
  divadelní manažerství se zaměřením na produkční management 3 P
  divadelní manažerství se zaměřením na jevištní management a technologie 3 P
  činoherní režie 3 P
  divadelní dramaturgie 3 P
  dramatická výchova 3,4 P,K
  rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika 3 P
  scénografie 3 P
  taneční a pohybové divadlo a výchova 3 K
  fyzické divadlo 3 P
Dramatická umění Navazující magisterský studijní program
  činoherní režie -2 P
  divadelní dramaturgie -2 P
  divadlo a výchova -2,3 P,K
  rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika -2 P
  scénografie -2 P
  světelný design -2 P
  divadelní manažerství se zaměřením na producentství -2 P
  výchovná dramatika Neslyšících -2 P,K
  audiovizuální tvorba a divadlo -2 P
Dramatická umění Magisterský studijní program
  činoherní herectví 4 P
  muzikálové herectví 4 P
Taneční umění taneční pedagogika 5 K
Dramatická umění Doktorský studijní program
  dramatická umění 4 P,K

Divadelní fakulta JAMU je oprávněna konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem v akreditovaném studijním programu: Dramatická umění

1)  Čísla v závorkách označují standardní dobu studia v magisterském studijním programu navazujícím na studijní program bakalářský.

2)  P - prezenční forma studia, K – kombinovaná forma studia