CZ | EN
Kabinet pro výzkum divadla a dramatu
 
Nacházíte se zde:   DF JAMU v Brně - Obory a ateliéry - Kabinet pro výzkum divadla a dramatu

<Zpět

Kabinet pro výzkum divadla a dramatu  

vedoucí: Mgr. et Mgr Radka Kunderová, Ph.D.
vědečtí pracovníci: Mgr. Andrea Jochmanová, Ph.D.
  Mgr. Tereza Konývková
  MgA. Jan Motal, Ph.D.
  MgA. Lucia Repašská, Ph.D.
řešitelé grantů:  doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D.

Kabinet pro výzkum divadla a dramatu zastřešuje na Divadelní fakultě JAMU umělecký a vědecký výzkum divadla a audiovizuální tvorby.

Webové stránky Kabinetu: theatreresearch.jamu.cz

V rámci interdisciplinárního výzkumu Kabinet propojuje metody teatrologické, historické, sociologické, mediálně analytické a antropologické a hledá průniky s oblastí artistic research – výzkumu uměním. Zaměřuje se rovněž na politický aspekt divadla, proces konstruování národní identity v mimoumělecké sféře nebo na obecnější otázky teorie umění.

Kabinet je aktivním členem domácí a mezinárodní umělecké a vědecké komunity, kromě publikační činnosti se účastní konferencí, workshopů nebo výzkumných projektů. 

Ve spolupráci s pedagogy a studenty fakulty iniciuje a organizuje mezinárodní konference, sympozia a workshopy na DIFA, stejně jako různorodé výzkumné projekty

Společně s Edičním střediskem JAMU realizuje ediční činnost DIFA JAMU, dlouhodobě podněcuje publikační aktivity pedagogů a studentů fakulty a podílí se na odborné redakci publikací.

Také soustavnou pedagogickou činností v bakalářském, magisterském i doktorském cyklu zprostředkovává studentům DIFA poznatky o aktuálním stavu poznání divadla a audiovizuální tvorby, stejně jako o nejnovějších metodologických tendencích.