CZ | EN
Kabinet pro výzkum divadla a dramatu
 
Nacházíte se zde:   DIFA JAMU v Brně - Obory a ateliéry - Kabinet pro výzkum divadla a dramatu

<Zpět

Kabinet pro výzkum divadla a dramatu  

vedoucí: prof. PhDr. Josef KOVALČUK
vědečtí pracovníci: doc. MgA. David Drozd, Ph.D.
  doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D.
  Mgr. Andrea Jochmanová, Ph.D.
  Mgr. Tereza Konývková
  MgA. Jan Motal, Ph.D.
  MgA. Lucia Repašská, Ph.D.
  MgA Lukáš Rieger, Ph.D.
  MgA. Pavel Trtílek, Ph.D.
  Mgr. Klára Hanáková, Ph.D.
  Mgr. et Mgr Radka Kunderová, Ph.D.
vědečtí asistenti: Mgr. et Mgr. Jitka Šotkovská
  MgA. Vítězslav Větrovec

Kabinet pro výzkum divadla a dramatu koordinuje na Divadelní fakultě JAMU výzkum a vývoj.

Výzkumná činnost kabinetu se soustřeďuje zejména do oblastí:

 • dokumentace a analýza tvorby brněnských studiových divadel;
 • pražské české činohry za druhé světové války;
 • jevištní výtvarnictví 18. století;
 • problematika performativity a jejího teoretického uchopení;
 • současné středoevropské dokumentární divadlo;
 • český divadelní diskurs 80. let 20. století.

Další odborná činnost Kabinetu pro výzkum divadla a dramatu:

 • příprava a organizace mezinárodní teatrologické konference;
 • ediční příprava sborníku z této konference;
 • redakce odborného elektronického periodika Akademické studie DIFA JAMU;
 • ediční příprava odborných výstupů specifického vysokoškolského výzkumu studentů.

V kabinetu jsou v současnosti řešeny dva výzkumné granty Grantové agentury České republiky:

 • Brněnská studiová divadla II: dokumentace – rekonstrukce – analýza (řešitel prof. PhDr. Josef Kovalčuk, doba řešení 2013–2016)
 • Dramatická tvorba ostravského studia Československé televize (1955–1991) (řešitel doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D., doba řešení 2015–2017)