CZ | EN
 
Divadelní fakulta JAMU v Brně
Mozartova 1
662 15
Brno

 e-mail: difajamucz
tel.: Tel: +420 542 591 300
Fax: 542 591 352
Fakturační údaje
 
Nacházíte se zde:   DF JAMU v Brně - Obory a ateliéry - Ateliéry činoherního herectví - Ateliér činoherního herectví Niky Brettschneiderové

<Zpět

Ateliér činoherního herectví Niky Brettschneiderové  

vedoucí: Mgr. Igor DOSTÁLEK
pedagog: MgA. Andrea Buršová, Ph.D.

I. ročník je věnován především různým improvizačním cvičením, jejichž cílem je uvolnění toku fantazie, rozvíjení partnerského a situačního cítění a způsobu používání hereckých výrazových prostředků. Další fáze je věnována herecké fixaci a opakovatelnosti improvizovaných scén, od spontánnosti se přechází k přesnější struktuře a scénickému tvaru. Ve II. ročníku je zaměřen na práci s literárními předlohami. Středem pozornosti se stává maximální konkrétnost jednání a odvážnost hereckého výrazu. Zatímco v I. ročníku se studenti snaží v zadaných okolnostech přesáhnout své úzké privátní Já, ve II. ročníku se pokoušíme dotknout tajemství herecké proměny.  

III. a IV. ročník je zaměřen na další rozvoj herecké kreativity a techniky. Herecká technika se musí studentům stát druhou přirozeností, nesmí imaginaci překážet, ale naopak ji musí vizualizovat do intenzivního výrazu. Kromě hereckých projektů (III. ročník) se v ateliéru dále prohlubují disciplíny, které vedou ke zvládnutí vnitřní a vnější herecké techniky - pohybová a herecká tvorba, rozvoj mluvního výrazu, zpěv, základy pohybového divadla apod.V tomto období by se studenti měli učit umění transponovat sebe sama (svou jedinečnou osobnost) a poznávat tajemství herecké proměny. Ve IV. ročníku vytvoří ateliér 5 inscenací ve studiu Marta.