CZ | EN
 
Divadelní fakulta JAMU v Brně
Mozartova 1
662 15
Brno

 e-mail: difajamucz
tel.: Tel: +420 542 591 300
Fax: 542 591 352
Fakturační údaje
 
Nacházíte se zde:   DF JAMU v Brně - Obory a ateliéry - Ateliér scénografie

<Zpět

Ateliér scénografie  

Symbolika

vedoucí: doc. Mgr. Marie JIRÁSKOVÁ, Ph.D.
pedagogové: MgA. Kateřina Bláhová
  doc. Mgr. Jana Preková
  Mgr. Jan Štěpánek
  prof. Mgr. Ján Zavarský
externí pedagogové: MgA. David Baránek
  Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D.
  Ing. arch. Adam Guzdek, Ph.D.
  doc. Ing. arch. Josef Hrabec
  Veronika Jurdová
  MgA. Karolína Kohoutková
  MgA. Ivana Ševčík Miklošková
  Ing. Martin Mrskoš
  Mgr. MgA. Ondřej Navrátil
  MgA. Barbora Pokorná
  MgA. Milan Popelka
  Kateřina Siažíková
  MgA. Renata Slámková
  Jaroslav Záděra
  Jiří Závodník
  Ondřej Žižka

Ateliér je veden jako syntetizující cesta k sebevyjádření propojující tvorbu v prostoru, času a situaci. Je tedy řízenou cestou koncepčního myšlení a tvorby sdružující současné výtvarné a technologické prostředky. Smyslem syntézy je vizuální vyjádření tematicky vázaných literárně dramatických i volných myšlenkových obsahů. Struktura výuky zahrnuje postupy směřující ke:

  • získání všeobecných znalostí v oblasti hmotné kultury a divadla jako profilujícího předmětu
  • analýze a interpretaci tématu (metodou asociačních řad)
  • zvládnutí výtvarných prostředků (grafika, malba, kresba, modelování, foto, video)
  • získání nutných technolog. základů (jevištní, kostýmní, výstavní a grafické technologie).

Syntézou těchto postupů je profilující ateliér se zaměřením na scénografii divadelní a televizní, kostýmní tvorbu, performance, instalaci, grafiku, výstavnictví s komerčním a kulturním zaměřením včetně reklamy.

Vlastní stránky ateliéru - scenografie-jamu.cz.