CZ | EN
 
Divadelní fakulta JAMU v Brně
Mozartova 1
662 15
Brno

 e-mail: difajamucz
tel.: Tel: +420 542 591 300
Fax: 542 591 352
Fakturační údaje
 
Nacházíte se zde:   DF JAMU v Brně - Obory a ateliéry - Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie

<Zpět

Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie  

vedoucí: doc. MgA. Blanka Chládková
pedagogové: MgA. David Lobpreis, MBA
  MgA. Zdeňka Kujová
  BcA. Jakub Mareš
  JUDr. Lenka Valová
  Mgr. Martin Prokeš
  doc. MgA. Hana Krejčí, Ph.D.
  MgA. Lucie Abou
  BcA. Jan Škubal
  PhDr. Roman Vido, Ph.D.

Externí odkazy

http://www.divadelnimanazerstvi.cz/ - vlastní stránky ateliéru

Ateliér divadelního manažerství připravuje formou bakalářského a magisterského studia tři typy specializovaných divadelních manažerů.

Bakalářské studium divadelního manažerství připravuje divadelní manažery na střední řídící funkce v divadlech, schopné samostatné práce ve vlastních agenturách s hlubokými znalostmi o vedení pracovních skupin a pracovišť v divadle, s komplexním přehledem přes divadelní problematiku v celé škále, s dobrými jazykovými znalostmi, s vysokým stupněm právního vědomí, specializovanými na management uměleckých souborů a management marketingových oddělení v divadlech a uměleckých agenturách. V průběhu studia se studenti setkávají se zahraničními odborníky na divadelní management a marketing, vykonávají stáž v kulturní organizaci jako bakalářský výkon. Organizace je vybrána podle zaměření jejich bakalářské práce.

Bakalářské studium jevištní technologie připravuje divadelní manažery, schopné řídit umělecko-technická pracoviště v oborech jevištní světlo (mistr osvětlovač), jevištní zvuk (mistr zvukař) a jevištní stavba (jevištní mistr), nebo řídit všechny tyto umělecko-technické složky divadla (vedoucí umělecko-technického provozu - stage manager) s komplexním přehledem přes divadelní problematiku v celé škále, s dobrými jazykovými schopnostmi, specializované na divadelní umělecko-technické obory (světlo, zvuk, stavba) se schopností založit a řídit agenturu, nabízející služby v uvedených umělecko-technických oborech. V průběhu studia se studenti setkávají s domácími i zahraničními odborníky, vykonávají praxi ve školním divadelním studiu a profesionálních divadlech, kde také realizují svůj bakalářský výkon.

Magisterské studium divadelního manažerství připravuje divadelní manažery s přesahem do obecného kulturního managementu (art management), s hlubokými znalostmi o profilování a vedení divadla, o postavení divadla ve společnosti, o nadačních činnostech, o financování neziskových organizací u nás a ve světě, s dobrou orientací v zahraničním managementu při reflexi historie a tradice evropského divadla a tradic jeho managementu, s výbornými jazykovými znalostmi, umožňující jim suverénní schopnost komunikace a spolupráce se zahraničními partnery, s mimořádně vysokým stupněm právního vědomí a hlubokou znalostí divadelní problematiky (divadelní teorie a technologie). V průběhu studia se studenti setkávají mj.také se zahraničními odborníky na divadelní, kulturní a obecný management v seminářích, vedených v anglickém jazyce. Nejlepší studenti mají možnost účastnit se zahraničních stáží. Svoje organizační schopnosti si mohou studenti ověřit během studia na národní a mezinárodní úrovni při zajišťování společných projektů ve studiu Marta a na mezinárodním festivalu divadelních škol Setkání.

Studium má připravit divadelního manažera - partnera členům tvůrčího týmu (režisér, dramaturg a scénograf) - sebevědomého a produktivního člena tohoto rovnocenného tvůrčího týmu.