CZ | EN
Divadelní fakulta JAMU v Brně
Mozartova 1
662 15
Brno

 e-mail: difajamucz
tel.: Tel: +420 542 591 300
Fax: 542 591 352
Kontaktní údaje
 
Nacházíte se zde:   DF JAMU v Brně - Kontakty

<Zpět

Kontakty  

Mozartova 1, 662 15 Brno
vrátnice: 542 59 1300, 542 59 1354;
web: http://difa.jamu.cz
 

 

Funkce Jméno telefon / fax e-mail
Děkan doc. Mgr. Petr Francán tel. 542 59 1301, fax 542 59 1352 dekan.difajamucz
      francanjamucz
       
Proděkani      
- umělecká činnost prof. MgA. Ivo Krobot tel. 542 59 1338 krobotjamucz
     
- studium doc. Ing. David Strnad tel. 542 59 1338 strnadjamucz
       
- rozvoj doc. MgA. Blanka Chládková tel. 542 59 1334 chladkovajamucz 
       
- výzkum doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D. tel. 542 59 1334 pruchovajamucz 
       
Tajemník MgA. Ondřej Vodička tel. 542 59 1302, fax 542 59 1351, 724 050 361 vodickajamucz
       
       
Manažerka děkanátu Mgr. Klára Viková tel. 542 59 1301, fax 542 59 1352 difajamuczvikovajamucz
       
Sekretářka atel. a kabinetů Zdenka Hniličková tel. 542 59 1304, fax 542 59 1352 hnilickovajamucz
       
Studijní oddělení Mgr. Darina Daňková (Bakalářský a magisterský studijní program) tel. 542 59 1303 dankovajamucz
  Bc. Lucie Drlíková (Doktorský studijní program) tel. 542 591 347; 778 888 137 drlikovajamucz
       
Ekonomicko provozní odd. Ing. Lenka Vítková tel. 542 59 1306, fax 542 59 1352 lvitkovajamucz
       
Správa majetku Josef Vaszily tel. 542 59 1314, fax 542 59 1352 vaszilyjamucz
       
Vnější vztahy Mgr. et Mgr. Adéla Dědová tel. 542 59 1334, fax 542 59 1334  dedovajamucz
  Mgr. Nikola Karlová tel. 542 59 1305, fax 542 59 1334  karlovajamucz
       
Zahraniční oddělení Mgr. Anna Lahodová tel. 542 59 1307, fax 542 59 1350 lahodovajamuczoffice.difajamucz 
  Mgr. Petra Riou tel. 542 591 305 rioujamucz
       
Správa budov Martin Zahradník - údržba tel. 542 59 1309 zahradnikjamucz
  Martin Burian - údržba tel. 549 59 1309 burianjamucz
Vrátnice   tel. 542 59 1300 vratnice.difajamucz
       
Půjčovna techniky   tel. 542 591 308 pujcovnadifa.jamucz