CZ | EN
 
Divadelní fakulta JAMU v Brně
Mozartova 1
662 15
Brno

 e-mail: difajamucz
tel.: Tel: +420 542 591 300
Fax: 542 591 352
Fakturační údaje
 
Nacházíte se zde:   DF JAMU v Brně - Aktuality - Reakce na odchod prezidenta Havla

<Zpět

Reakce na odchod prezidenta Havla  

Leaving by Vaclav Havel

Vážení přátelé, letošní Advent je poznamenán bolestí a velkou ztrátou v osobě prezidenta Václava Havla. Jeho smrt doprovází a ilustruje změny ve společenském nastavení a budoucím směřování České republiky, ale také celého světa. Václav Havel je čestným doktorem Janáčkovy akadmie múzických umění v Brně, vzdělávací a umělecký program této školy vychází z jeho pojetí dramatu, divadla a světa. Děkujeme všem, kteří myslí na jeho osobnost v dobrém a ctí jeho památku.

(Dear friends, this year's Advent is marked by pain - great loss of President Vaclav Havel. His death accompanies and illustrates the change of social settings and future direction in the Czech Republic, but throughout the world. Vaclav Havel is the honorary doctor of the Janáček Academy of Performing Arts, the educational and artistic program of this school is based on his understanding of drama, theater and world. Thanks to everyone who thinks of his personality in a good light and honor his legacy.)

Kondolence: http://www.hrad.cz/srv/www/qf/en/quickforms/condolence/
(Condolences: http://www.hrad.cz/srv/www/qf/en/quickforms/condolence/)

Václav Havel: "Ze zkušenosti z totalitního systému komunistického typuje rozhodně jasná jedna věc, která doufám, má univerzální platnost: že předpokladem pro vše, co je politická morálka. Politika by měla být opravdu etika v praxi ... To znamená zaujímat morální postoj ne pro praktické účely, v naději, že to přinese politické výsledky, ale jako věc principu" - není přesné znění v češtině, přebráno z angličtiny!

(Vaclav Havel: "Experience of a totalitarian system of the communist type, makes emphatically clear one thing which I hope has universal validity: that the prerequisite for everything political is moral. Politics really should be ethics put into practice ... This means taking a moral stand not for practical purposes, in the hope that it will bring political results, but as a matter of principle.")