CZ | EN
 
Divadelní fakulta JAMU v Brně
Mozartova 1
662 15
Brno

 e-mail: difajamucz
tel.: Tel: +420 542 591 300
Fax: 542 591 352
Fakturační údaje
 
Nacházíte se zde:   DF JAMU v Brně - Aktuality - Program Mezinárodní doktorské konference zveřejněn

<Zpět

Program Mezinárodní doktorské konference zveřejněn  

Mezinárodní doktorská konference

Více než tři desítky doktorandů a doktorandek z Evropy, Kanady nebo USA vystoupí na Mezinárodní konferenci doktorských studií, která se uskuteční 20. a 21. listopadu 2015 na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění. Program konference naleznete zde http://www.jamu.cz/documents/difa/zahranicni/icds/current-challenges-a2-final-web.pdf.

Sedmý ročník unikátní mezinárodní akce se bude konat pod názvem Current Challenges in Doctoral Theatre Research a zaměří se zejména na problematiku tzv. artistic research, tedy přístupu, který usiluje o prolínání umělecké tvorby a vědeckých metod.

„V letošním roce jsme obdrželi takové množství přihlášek, že jsme nově vytvořili dvě paralelní sekce, abychom dali příležitost co nejširšímu spektru témat a přístupů. Přesto jsme byli nuceni přistoupit k poměrně radikální selekci a řadu uchazečů jsme museli s lítostí odmítnout, upřesňuje programová ředitelka konference Radka Kunderová.

Kromě doktorandů vystoupí na konferenci také zvláštní hosté – zahraniční pedagogové, kteří budou sdílet své zkušenosti zejména s vedením disertací a projektů zaměřených na artistic research. „Je nám ctí, že mezi nimi budou takové osobnosti jako například Anne Birch z Královské konzervatoře ve skotském Glasgow, která donedávna předsedala pracovní skupině Performance as Research (Představení jako výzkum) Mezinárodní federace pro výzkum divadla, a patří mezi autority této výzkumné oblasti,“ prozrazuje R. Kunderová. V tomto panelu dále vystoupí docent Concordia University v kanadském Montrealu Louis Patrick Leroux, profesor Paul Fryer z Rose Bruford College of Theatre and Performance v Londýně a docentka Ramunė Balevičiūte z Litevské akademie hudby a divadla ve Vilniusu.

Vedle problematiky artistic research se konference zaměří na řadu dalších oborových témat. V rámci specializovaných panelů se budou zahraniční i domácí doktorandi zabývat mj. hereckými technikami, performativitou v rámci divadla i mimo něj, novými médii, rituálem nebo dramatickým textem. Seznam účastníků a jejich abstrakty jsou publikovány v online verzi Book of Abstracts na webu konference http://difa.jamu.cz/zahranicni-oddeleni/mezinarodni-projekty/mezinarodni-konference-doktorskych-studii/book-of-abstracts.html.

Oficiálním jazykem konference je angličtina, simultánní překlad většiny panelů do češtiny je zajištěn. Auditorium konference je otevřeno všem zájemcům.

DIFA JAMU organizuje doktorandskou konferenci, proponovanou jako bienále, od roku 2003. Je určená doktorandům a doktorandkám z divadelních akademií i kateder divadelních věd a zaměřuje se na současné tematické i metodologické trendy ve zkoumání divadla. Dosud ji navštívilo přes osmdesát účastníků z Evropy, Afriky i Asie.

Aktuální informace o konferenci naleznete na jejím webu icds.jamu.cz a také na jejím facebookovém profilu https://www.facebook.com/events/1631619877069968/.