CZ | EN
 
Divadelní fakulta JAMU v Brně
Mozartova 1
662 15
Brno

 e-mail: difajamucz
tel.: Tel: +420 542 591 300
Fax: 542 591 352
Fakturační údaje
 
Nacházíte se zde:   DF JAMU v Brně - Aktuality - Diskuse zástupců brněnské ak. obce k problematice věcného záměru návrhu zákona o VŠ

<Zpět

Diskuse zástupců brněnské ak. obce k problematice věcného záměru návrhu zákona o VŠ  

Diskuse zástupců brněnské akademické obce k problematice věcného záměru návrhu zákona o vysokém školství se uskuteční ve středu 1. února 2012 od 16.00 hod. v aule Právnické fakulty MU

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ráda bych Vás touto cestou informovala o výsledku včerejší schůzky zástupců studentských komor akademických senátů (SK AS) brněnských vysokých škol k problematice návrhu zákona o vysokých školách. Schůzka proběhla za účasti studentů Masarykovy univerzity, Vysokého učení technického, Veterinární a farmaceutické univerziry, Mendelovy univerzity a Univerzity obrany.

Z iniciativy studentů Masarykovy univerzity vznikl otevřený dopis ministru školství (viz. příloha), ke kterému se ostatní studenti po diskusi připojili. Považujeme za nutné rozpoutat debatu o dosud neprojednaných připomínkách Rady vysokých škol k věcnému návrhu zákona o VŠ a věříme, že otevřený dopis nebude ze strany ministerstva ignorován a dojde další diskusi. V příloze naleznete také tiskovou zprávu k této mimořádné situaci. Bohužel jsme se s kolegy z akademických senátů shodli na tom, že pokud razantněji otevřeně nevyslovíme nesouhlas s dosavadním postupem ministerstva školství, pak hrozí, že věcné připomínky k návrhu zákova nebudou s vysokými školami projednány vůbec.

Dovoluji si Vás pozvat k účasti na diskusi se zástupci brněnské akademické obce, která se uskuteční ve středu 1. února od 16:00 v aule Právnické fakulty MU. Pokud ve svém nabitém programu najdete čas pro účast, budeme velmi rádi. Na diskusi je možné vystoupit s proslovem k celé problematice.

Této diskusi bude předcházet protestní pochod studentů městem, který bude ukončen před budovou Právnické fakulty a začne ve 13:30, pravděpodobně před budovou rektorátu MU (bude upřesněno).


Přiložené soubory:

skas_tiskovazprava.pdf

skas_otevreny-dopis.pdf