CZ | EN
 
Divadelní fakulta JAMU v Brně
Mozartova 1
662 15
Brno

 e-mail: difajamucz
tel.: Tel: +420 542 591 300
Fax: 542 591 352
Fakturační údaje
 
Nacházíte se zde:   DF JAMU v Brně - International Relations - Erasmus - Student - Pracovní stáž (praktická stáž)

<Zpět

Pracovní stáž (praktická stáž)  

Pracovní stáže v rámci programu Erasmus lze realizovat v téměř libovolné zahraniční instituci s výjimkou institucí EU, organizací spravující programy EU a národních diplomatických misí (ambasády, konzuláty) domovské země studenta v zahraničí. Mezi vysílající školou a přijímací zahraniční institucí není třeba bilaterální smlouvy v případě, když hostitelskou organizací není škola. Délka pracovní stáže je 2 - 12 měsíců.

Na pracovní stáž mohou vyjet v rámci programu Erasmus+ i absolventi. Absolventskou stáž je třeba uskutečnit do jednoho roku od ukončení studia, včetně délky stáže. Potřebné dokumenty je nutno podepsat ještě během studia na vysoké škole, v době podpisu dokumentů musí mít uchazeč stále statut studenta.

Databáze pro vyhledávání pracovních stáží 

Jak postupovat v případě, že moje pracovní stáž byla DIFA JAMU schválena?

V případě, že vaše erasmovská pracovní stáž byla schválena, o této skutečnosti budete informováni e-mailem, kde bude zároveň uvedena instituce, kam vás fakulta vysílá a předpokládaný počet měsíců, během kterých máte nárok na stipendium. Delší zahraniční stáže jsou v tuto chvíli možné ale pouze za předpokladu, že budete tzv. Erasmus Zero Grant Student, tj. zachovaný status Erasmus studenta avšak bez nároku na další erasmovské stipendium. Více informací o celkové přesné výši stipendia Vám budou poskytnuty během května/června, kdy jsou známy výsledky žádosti JAMU o erasmovský grant na následující akademický rok.

POSTUP JE NYNÍ NÁSLEDUJÍCÍ:

  1. Kontaktujete Vámi zvolenou zahraniční instituci. V případě, že tato instituce požaduje vyjádření DIFA JAMU o vaší nominaci, obraťte se na Zahraniční oddělení (ZO) DIFA JAMU, prosím.
  2. Zašlete na zahraniční instituci vyplněný formulář "Learning Agreement for Traineeships". V části II. je nutné uvést přesný termín stáže tak, aby se jednalo o přesně 3 měsíce. Část III. nemusíte vyplňovat. Čtvrtou část dokumentu za vysílající instituci potvrzuje vedoucího vašeho ateliéru, který rozhoduje o tom, kolik kreditů za stáž případně získáte a zda bude stáž uvedena na vašem dodatku k diplomu (Diploma Supplement).
  3. Originál potvrzeného Learning Agreement for Traineeships  obsahující přesná data stáže doručíte na ZO DIFA JAMU (u stáží realizovaných v zimním semestru nejpozději v květnu, u letního semestru nejpozději v listopadu).
  4. OLS – splnění jazykového online testu
  5. Žádost o ISP (Individuální studijní plán). Podává se na studijní oddělení (SO) DIFA JAMU. Bez ISP nelze zahraniční stáž realizovat!
  6. Sepsání finanční dohody na zahraničním oddělení rektorátu JAMU (Ing. Barbara Dostálová – kontakty: tel: 542 59 1126, e-mail:dostalovajamucz cca. 1 měsíc před odjezdem. Na základě finanční dohody obdržíte stipendium. Finanční dohodu lze sepsat pouze v případě, že ZO má k dispozici váš training agreement podepsaný všemi 3 stranami a informaci ze SO, že vaše žádost o ISP byla již schválena. 
    Při podpisu finanční dohody je nutné na Zahraničním oddělení rektorátu předložit doklad o sjednání cestovního zdravotního pojištění, které odpovídá náplni vaši pracovní stáže v zahraničí.

Dokumenty:

Learning Agreement for Traineeships

Guidelines on how to use the Learning Agreement for Traineeships

Co udělat po návratu z pracovní stáže?

Do 7 dní po návratu je nutné odevzdat na Zahraniční oddělení DIFA JAMU:
Learning Agreement for Traineeships, část Section to be completed AFTER THE MOBILITY

Od AR 2015/2016 je nutné vyplnit závěrečnou zprávu online v databázi Mobility Tool. Link na vyplnění závěrečné zprávy Vám přijde automaticky po ukončení mobility.

V PŘÍPADĚ NESPLNĚNÍ VÝŠE UVEDENÝCH POVINNOSTÍ MŮŽE VYSÍLAJÍCÍ INSTITUCE DLE ČL. 7. 2. FINANČNÍ DOHODY UPLATNIT NA STUDENTA FINANČNÍ POSTIH!!!

Uznávání pracovní stáže na DIFA JAMU

Na základě dokumentu „Training Agreement", který student před odjezdem na stáž podepsal, je možné mu po návratu ze stáže uznat kredity v takové výši, jak je v tomto dokumentu uvedeno. 
Doporučuje se, aby si student v dokumentu „training agreement" zvolil možnost zaznamenání pracovní stáže v dodatku k diplomu (diploma supplement).

Student po návratu z pracovní stáže kontaktuje vedoucího ateliéru a na základě dokumentu „Training agreement" + osvědčení o absolvování pracovní stáže s ním probere, jaké předměty ze studijních plánů DIFA JAMU lze plně nahradit pracovní stáží. Potvrzení o tom, jak a čím budou jednotlivé předměty nahrazeny, je nutné doručit na Studijní oddělení DIFA JAMU, které tyto informace zanese do SISu.

Proplacení cestovních výdajů

V případě, že DIFA JAMU v daném roce disponuje dostatečným množstvím finančních prostředků, může si student do 1 měsíce po návratu zažádat o proplacení 50% cestovních nákladů (počítá se vždy 50% z jedné cesty do cílové země a jedné cesty zpět). Formulář univerzální žádosti je nutné si nechat podepsat vedoucím ateliéru a k žádosti přiložit kopie faktury, jízdenky či letenky (elektronická verze je dostačující). Žádost včetně přílohy se odevzdává na Zahraniční oddělení DIFA JAMU.

V kalendářním roce 2015 se cestovné studentům DIFA JAMU neproplácí.