CZ | EN
Nacházíte se zde:   DIFA JAMU v Brně - International Relations - Erasmus

<Zpět

Erasmus  

Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností. Dvě třetiny prostředků z tohoto programu jsou určeny na stipendia více než 4 milionům osob za účelem studia, odborné přípravy, práce či dobrovolnické činnosti v zahraničí v období 2014–2020 (oproti 2,7 milionu v období 2007–2013). Pobyt v zahraničí může trvat od několika dnů až po jeden rok.

Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských sportovních organizací. Lze z něj také poskytnout finanční prostředky na partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních úřadů a nevládních organizací, jakož i na reformy v členských státech s cílem modernizovat vzdělávání a odbornou přípravu a podpořit inovace, podnikatelské schopnosti a zaměstnanost.

Větší podpory se dostane informačním platformám, jako je eTwinning, které propojí školy a další vzdělávací zařízení prostřednictvím internetu.

Erasmus+ je rozdělen na tři klíčové akce:

  • Vzdělávací mobilita – KA 1
  • Strategická partnerství – KA 2
  • Podpora reforem vzdělávací politiky – KA 3

Více informací lze získat na stránkách Evropské komise zde: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

A stránkách Národní agentury: http://www.naerasmusplus.cz/

Escola Superior De Teatro E Cinema, Lisabon, Portugalsko