CZ | EN
 
Divadelní fakulta JAMU v Brně
Mozartova 1
662 15
Brno

 e-mail: difajamucz
tel.: Tel: +420 542 591 300
Fax: 542 591 352
Fakturační údaje
 
Nacházíte se zde:   DF JAMU v Brně - International Relations - Další nabídky - studium/pracovní stáže v zahraničí

<Zpět

Další nabídky - studium/pracovní stáže v zahraničí  

PRACOVNÍ STÁŽE V ZAHRANIČÍ

Databáze pro vyhledání pracovních stáží:

STUDIJNÍ A VÝZKUMNÉ POBYTY V ZAHRANIČÍ

Databáze pro vyhledávání stipendií

 • Databáze stipendií do různých zemí světa:

http://scholarship-positions.com/

 • Scholarshipnet

Rozsáhlý portál určený pro vyhledávání pregraudálních a postgraduálních a postdoktorských stipendií. Portál také zveřejňuje aktuální nabídky přesně specifikovaných vypsaných stipendií na univerzitách a ve výzkumných centrech po celém světě.
www.scholarshipnet.info

 • Art&Education

Informační portál zaměřený na oblast výtvarného umění a vzdělávání. Šíří informace o výstavách současného umění, publikacích, sympoziích a volných akademických místech.
http://artandeducation.net

 • Open International Scholarship

Přehledný vyhledávač stipendií pro studenty hledající studijní příležitosti v Evropě, v USA i jinde.

www.openscholarship.info

 • EAIE - European Association for International Education

Evropská asociace pro mezinárodní vzdělávání je nevládní organizací podporující a stimulující mezinárodní aspekt vyššího vzdělání v Evropě formou evropské i globální mobility s více než 1 800 individuálními členy. Pomáhá v navazování kontaktů. Na jejím webu je databáze vzdělávacích asociací, sítí, nadací a programů, včetně možnosti vyhledávání partnerů.

www.eaie.org

Stipendia do jednotlivých zemí

CELÝ SVĚT

 • AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA (AIA)

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv, jiná stipendia a další nabídky do zahraničí

http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=156

 

EVROPA

 • DŮM ZAHRANIČNÍCH SLUŽEB (DZS)

Stipendia AKTION (Rakousko), CEEPUS (střední Evropa a Balkán), studium krajanů a cizinců v ČR
http://www.dzs.cz/

USA

 • FULBRIGHTOVA KOMISE

www.fulbright.cz

STŘEDNÍ EVROPA

 • CEEPUS - Central European Exchange Programme for University Studies

Středoevropský výměnný univerzitní program - určený pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru, postgraduální studenty a pedagogy vysokých škol - je zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Stipendium v programu lze získat v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako tzv. freemover). Důraz je přitom v prvé řadě kladen na aktivity v rámci sítí. Týká se: Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česko, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rakousko, Rumunsko,Slovensko, Slovinsko, Srbsko, spolupracuje též Priština-Kosovo.
www.dzs.cz

ZEMĚ V4 A BALKÁN

 • VISEGRAD FUND

Stipendia a residenční pobyty v zemích střední Evropy a Balkánu

ŠVÝCARSKO

 • SCIEX-NMSch – Fond na stipendia

Stipendia pro doktorandy a post-doktorandy (tzv. Junior Researcher)

Terrmín pro podávání žádostí v roce 2013: 1. listopad 2013

http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=520&

www.sciex.ch

Aktuální informace a odkazy na aktuálně zveřejněné články jsou k dispozici i na facebooku:

http://www.facebook.com/find-friends/browser/?rpix=1#!/pages/sciexcz/108672889161074

NĚMECKO/RAKOUSKO

 • DAAD

Studia a výzkumu v Německu, programy na podporu a stipendia DAAD

http://www.daad.cz/

 • GFPS – CZ

Stipendia do Německa

http://gfps.cz/cz/

 • Program Copernicus

Stipendia do Německa

http://www.copernicus-stipendium.de/copernicus/

 • AKTION

Stipendia na studijní a vědecké pobyty v Rakousku a k účasti na letních jazykových a odborných školách

http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=14

 • Carl Friedrich Goerdeler-Kolleg

Devítiměsíční vzdělávací a pracovní stipendijní pobyty v SRN pro mladé řídící pracovníky z veřejného sektoru (neziskový sektor, veřejná správa, příspěvkové organizace a další organizace, které vykonávají společensky důležité úkoly).
www.goerdeler-kolleg.de

 • Česko-německý fond budoucnosti

Fond poskytuje studijní stipendia umožňující absolvovat studijní pobyt na vysokých školách v SRN. Stipendijní pobyt je desetiměsíční, v průběhu stipendijního pobytu mají stipendisté pracovat na projektu s česko-německou tematikou.
www.fondbudoucnosti.cz

 • Tandem - Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže

Podporuje mládež, učitele a pracovníky s mládeží, kteří mají zájem o kontakty se sousední zemí; podněcuje výměnné projekty a napomáhá zainteresovaným institucím (školám, sdružením, mládežnickým iniciativám či jiným organizacím) při prohlubování a zprostředkovávání kontaktů.
www.tandem.adam.cz

 • Goethe-Institut

Institut nabízí Guest Programme pro divadelníky do 40 let (režiséry, scénografy, choreografy a asistenty); přednost mají uchazeči mj. ze střední a východní Evropy. Pobyty v německých divadlech mají většinou délku tří měsíců, nicméně mohou být i delší. V rámci Visitors Programme jsou do SRN zvány význačné osoby z kulturní sféry, které
po dobu dvou až tří týdnů navštěvují příslušné německé organizace.
www.goethe.de

 • Deutsches Kulturforum östliches Europa

Německé kulturní fórum střední a východní Evropy podporuje mladé umělce prostřednictvím stipendií.
www.kulturforum.info

 • Rakousko - databáze stipendií a výzkumných grantů v Rakousku

www.grants.at

POLSKO

 • Česko-polské fórum

Podpora projektů předložených NNO a dalšími subjekty (např. školy) v oblasti česko-polské spolupráce. Výzvy vyhlašuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR.
www.mzv.cz/cesko-polske_forum

 

FRANCIE

 • Vládní stipendia

Stipendia pro studenty, stipendia „Umění a kultura", stáže pro studenty ve Francii

http://www.france.cz/spip.php?rubrique134

 • ONDA

V rámci své činnosti poskytuje Office National de Diffusion Artistique (ONDA) - iniciativa francouzského ministerstva kultury mající za cíl podporovat mezinárodní spolupráci prostřednictvím podpory zahraničních produkcí při jejich turné po Francii - finanční podporu tak lze získat např. na dopravu.
www.onda-international.com

HOLANDSKO

 • Foreign Visitors Programme

V rámci programu pro zahraniční návštěvníky nabízí nizozemská Stichting Internationale Culturele Activiteiten (SICA) uměleckým profesionálům včetně novinářů ze zahraničí možnost pokrýt část nákladů spojených s návštěvou Nizozemí. Pro návštěvníky je ve spolupráci s konkrétním umělcem či umělkyní zajištěn celkový program pobytu.
www.sica.nl

ISLAND

 • STIPENDIA SNORRI STURLUSONA

http://www.arnastofnun.is/page/arnastofnun_frontpage_en

KANADA

 • Studium v Kanadě

http://www.canadainternational.gc.ca/czech-tcheque/study-etudie/index.aspx?lang=ces

JAPONSKO

 •  Japan´s AiR

Portál zaměřený na rezidenční pobyty v Japonsku. Součástí portálu je i obsáhlý seznam rezidenčních programů z celého světa.

www.jpf.go.jp/air

 • PROGRAM VULCANUS

http://www.eu-japan.eu

INDONÉSIE

 • DARMASISWA PROGRAM

Stipendia do Indonésie
http://www.indonesia.cz/

 Mobilita v oblasti umění

 • UNESCO-Aschberg Bursaries for Artists Programme

Program nabízí rezidence pro umělce (hudebníky, výtvarníky a literáty) ve věku od 25 do 35 let. Předvýběr je na organizaci, u níž umělec žádá, konečný výběr je v rukou UNESCO.
www.unesco.org/culture/aschberg

 • Fellowships Programme

V rámci tohoto programu UNESCO lze získat podporu v podobě cestovních grantů; program není určen pouze pro kulturní oblast.
http://portal.unesco.org

 • On the move

Portál pro kulturní mobilitu

http://on-the-move.org/

 • STEP Beyond

Program poskytuje stipendia umělcům, ale i dalším pracovníkům v oblasti kultury. Podporu lze získat na cestu do evropských zemí, Ázerbájdžánu, Arménie a Gruzie. Program je financován Evropskou kulturní nadací (European Cultural Foundation, ECF), která spravuje i další granty a programy mezinárodní spolupráce.
www.eurocult.org

 • Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund

Stipendia pro studenty posledního ročníku magisterského studia a především studentům postgraduálního studia ve společenskovědních oborech. Granty se udělují na pobyty s délkou 1-6 měsíců.

www.sylff.org

 • Gulliver Connect

Rezidenční pobyty pro mladé a začínající umělce, umělecké manažery a další pracovníky kulturní sféry. Program je otevřen členským zemím EU a zemím bývalého SSSR. Žadatel musí mít pro svůj pobyt již dohodnutou organizaci. Program je financován: Stredoeurópska nadácia (Slovensko), KulturKontakt (Rakousko) a Felix Meritis Foundation (Nizozemí).
www.gulliverconnect.org

 • Pro Helvetia

Varšavská pobočka (s působností na Ukrajině, v Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Maďarsku, Slovensku a Česku) nabízí umělcům a obecně pracovníkům v kultuře rezidenční pobyty ve Švýcarsku, Polsku nebo Lotyšsku; délka pobytu od tří týdnů do šesti měsíců.
www.prohelvetia.pl

 • Moving Words

Projekt nadace Pro Helvetia poskytuje stipendia překladatelům pro práci na překladu švýcarského autora nebo podporuje jejich účast na překladatelském workshopu (obé ve Švýcarsku).
www.prohelvetia.ch

 • Fonds Roberto Cimetta

Fond podporuje pobyty umělců, techniků a dalších kulturních pracovníků v oblasti performing arts, vizuálních umění, filmu a nových médií. Projekty žadatelů z členských zemí EU musí mít silnou vazbu na středomořský region.
www.cimettafund.org

 • Pépinières européennes pour jeunes artistes

Organizace podporuje mobilitu mladých umělců (od 18 do 35 let) v několika svých programech (např. MAP); rezidence jsou určeny pro vizuální umělce, scénické umělce a umělce pracující s více obory; českým partnerem v činnosti organizace je Mezinárodní centrum pro umění a nové technologie (CIANT).
http://pepinieres.ciant.cz/ www.art4eu.net

 • CEC ArtsLink

Organizace nabízí pětitýdenní rezidenční pobyty v neziskových uměleckých organizacích v USA - rezidenční pobyty jsou určeny umělcům (zaměření se mění s každou výzvou) a kulturním manažerům. Podpora je rovněž nabízena v rámci programu Nezávislé projekty (Independent Projects), a to pro umělce zamýšlející pořádat projekty v USA.
www.cecartslink.org

 • TCG/ITI Travel Grants

Theatre Communications Group/International Theatre Institute nabízí cestovní stipendia ve výši 3 500 USD, jejichž účelem je podporovat kulturní výměnu a uměleckou spolupráci mezi divadelníky v USA a mj. Českou republikou; podpora je určena umělcům, manažerům a pedagogům.
www.tcg.org

 • Franklin Furnace Fund

Fond uděluje stipendia ve výši od 2 000 do 10 000 USD začínajícím umělcům z oblasti performing arts (scénická umění), aby mohli tvořit v New Yorku.
www.franklinfurnace.org

 • Marshall Memorial Fellowship

Stipendium uděluje americký German Marshall Fund; je určeno mladým talentovaným a zkušeným pracovníkům mj. z oblasti kultury, kteří se během třítýdenní stáže v USA seznámí s řadou významných osob v oboru.
www.gmfus.org

 • Researchers in Residence

Program Daniel Langlois Foundation for Art, Science and Technology nabízí dvou- až tříměsíční rezidence pro umělce, historiky umění, kurátory, kritiky a další vědce. Uchazeči musí být doktorandy, absolventy doktorandského studia nebo musí prokázat dostatečnou míru zkušeností z mezinárodní úrovně. Stipendisti obdrží 5 000 CND a max. 10 000 CND na pokrytí výloh spojených s výzkumem.
www.fondation-langlois.org

 • Jean-Claude Reynal Scholarship

Jean-Claude Reynal Foundation nabízí šestiměsíční stipendium ve výši 10 000 EUR umělcům ve věku od 20 do 30 let, pracujícím s papírem (grafici); uchazeči si mohou vybrat libovolnou zemi.
www.rosab.net/bourse-reynal

 • DanceWeb

Pětitýdenní rezidence pro tanečníky a choreografy, které se konají v rámci festivalu ImPuls- Tanz pravidelně v červenci/srpnu.
www.jardindeurope.eu

 • Aerowaves

Aerowaves poskytují granty zaměřené na taneční skupiny a mladé choreografy, kteří během své kariéry neměli dosud mnoho příležitostí vystupovat v zahraničí.
www.aerowaves.org

 • CEI - Central European Initiative

Středoevropská iniciativa podporuje projekty v oblasti mezikulturního dialogu (podpora je mj. poskytována kulturní přeshraniční spolupráci včetně mobility jednotlivců a skupin).
www.ceinet.org

 • Robert Bosch Stiftung

Nadace Roberta Bosche spravuje několik programů na podporu mobility:
Grenzgänger
Program je určen pro zájemce, kteří chtějí zviditelnit (v zahraničí a v SRN) nějaké závažné téma z oblasti střední a východní Evropy. Poznatky, které jsou získány během prací na projektu, mohou mít výstup v podobě publikace, dokumentárního filmu či rozhlasového pořadu. Ročně je uděleno cca 20-25 stipendií.
www.bosch-stiftung.de

Kulturmanager aus Mittel- und Osteuropa

Program, v jehož rámci jsou uchazeči po dobu jednoho roku vzděláváni v kulturním managementu - stipendisté pracují po celém Německu (s výjimkou Berlína) v institucích, které mají zkušenosti s mezinárodní spoluprací v oblasti umění a kultury a chtějí prohloubit své kontakty se střední a východní Evropou.
www.moe-kulturmanager.de http://kulturmanager.bosch-stiftung.de

 • Nadace pro současné umění Praha

Nadace uděluje zahraniční pobytová stipendia pro výtvarné umělce a kurátory.

www.fcca.cz

NADACE A DALŠÍ INSTITUCE POSKYTUJÍCÍ STIPENDIA NA ZAHRANIČNÍ STUDIJNÍ A VÝZKUMNÉ POBYTY:

 • NADACE DAGMAR A VÁCLAVA HAVLOVÝCH - VIZE 97

Stipendia pro mimořádně talentované studenty na studium v zahraničí

http://www.vize.cz

 • NADACE Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových

Pro podporu vědy, kultury a umění. V rámci tohoto programu uděluje nadace také cestovní a pobytová stipendia do zahraničí

 http://www.hlavkovanadace.cz/

 • OPEN SOCIETY FUND PRAHA

Doplňková stipendia pro studium na univerzitách v zemích EU nebo mimo Evropu pro studenty magisterských nebo doktorandských studi

http://www.osf.cz/

 • NADACE PRO ROZVOJ VZDĚLÁNÍ

Doplňková stipendia pro studium v zahraničí: http://www.nadaceprovzdelani.cz/

 • Nadace Zdeňka Bakaly

Stipendia zejména pro studenty studující na prestižních univerzitách především v USA a Velké Británii: http://www.nadacezb.cz/

 • Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových

Stipendia na magisterské studium na nejlepších světových univerzitách pro studenty především technických oborů, přírodních věd, ekonomie, historie a politologie.Stipendium může získat pouze student s českým občanstvím

http://www.krsekfoundation.cz/

 

 • Ministerstvo kultury ČR

Program poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely (tzv. stipendijní program).
Program zahrnuje oblast profesionálního umění - výtvarného umění, architektury, designu, užitých umění, hudby, literatury, divadla a tance. Podpora je určena fyzickým osobám, zejména autorům nebo výkonným umělcům, při tvorbě a vzniku autorských děl a uměleckých výkonů, ale také jiným odborným pracovníkům při umělecké a odborné tvorbě nebo při získávání zkušeností a podkladů pro další uměleckou, vědeckou a jinou odbornou činnost v oblasti kultury.
www.mkcr.cz

 • Institut umění-Divadelní ústav

Institut umění vypisuje několikrát ročně výměnné rezidenční pobyty pro výtvarníky, scénografy, hudebníky, tanečníky, literáty atd. Program rezidenčních pobytů spočívá v koordinaci a zajištění recipročních pobytů umělců; Institut spolupracuje s organizacemi např.v Portugalsku či Mexiku. Součástí programu jsou také tvůrčí rezidence v Egon Schiele Art Centru v Českém Krumlově, které jsou zaměřeny na nastupující generaci výtvarných
umělců z ČR.
www.institutumeni.cz

 • Nadace Český hudební fond

Nadace poskytuje příspěvky na náklady spojené s rozšířením odborných znalostí v zahraničí.
www.nchf.cz

 • Nadace Český literární fond

Prostřednictvím cestovních (a pracovních) stipendií napomáhá vzniku nových uměleckých a vědeckých projektů.
www.nclf.cz