CZ | EN
 
Divadelní fakulta JAMU v Brně
Mozartova 1
662 15
Brno

 e-mail: difajamucz
tel.: Tel: +420 542 591 300
Fax: 542 591 352
Fakturační údaje
 
Nacházíte se zde:   DF JAMU v Brně - Univerzita třetího věku - Historie programu U3V na DF JAMU

<Zpět

Historie programu U3V na DF JAMU  

Divadelní fakulta JAMU je první veřejná umělecká vysoká škola v ČR, která otevřela kurzy Univerzity třetího věku. První kurzy cyklu Jak vzniká divadlo absolvovali posluchači v roce 2012. Do roku 2013 byly kurzy nabízeny jednotlivě, od roku 2014 jsou realizovány jako ucelený cyklus přednášek a exkurzí, který probíhá vždy od ledna do prosince vyjma července, srpna a září. Na podzim roku 2014 byly do cyklu zařazeny dvě další exkurze, do Českého rozhlasu Brno a České televize Brno. Od roku 2015 zavedla Divadelní fakulta výstupních prací z cyklu a také slavnostní promoci, na níž obdrží posluchači certifikát o absolvování kurzů. K dispozici jsou od téhož roku také sylaby jednotlivých přednášek. Cena přednáškového cyklu byla od roku 2015 snížena z 2.100,- Kč na 1.900,- Kč. V letech 2016 a 2017 byl realizován další, navazující cyklus přednášek a exkurzí s názvem Slavné osobnosti a inscenace od počátku 20. století až dodnes (divadlo, televize, rozhlas). Za dobu existence U3V na Divadelní fakultě prošlo kurzy bezmála pět set posluchačů. O přednášky je mezi seniory stále mimořádný zájemZástupci Divadelní fakulty se pravidelně účastní setkání s Asociací univerzit třetího věku ČR, jíž je DF členem od roku 2012, a ostatními univerzitami, které mají U3V ve svém programu. Mohou si tak vzájemně vyměňovat zkušenosti a inspirace.