CZ | EN
 
Divadelní fakulta JAMU v Brně
Mozartova 1
662 15
Brno

 e-mail: difajamucz
tel.: Tel: +420 542 591 300
Fax: 542 591 352
Fakturační údaje
 
Nacházíte se zde:   DF JAMU v Brně - Obory a ateliéry - Kabinet zpěvu

<Zpět

Kabinet zpěvu  

vedoucí: doc. Mgr. Karel HEGNER
pedagogové: Mgr. Lenka Bartolšicová 
  Mgr. Lenka Císařová
  Mgr. Františka Horáková
  Mgr. Jana Matyášová
  Mgr. Jaroslava Michalíková
  Mgr. Stanislava Pergolová
  Mgr. Petr Svozílek
  Mgr. Markéta Ungrová

Zpěv a hlasová výchova jsou jednou z hlavních složek základu oboru studentů hereckých disciplín. Je jasné a zřejmé, že každý student přichází s jinou mírou hudebního a hlasového talentu. Úkolem a cílem našeho kabinetu je rozvíjení hlasového aparátu každé budoucí herecké individuality, seznámení s hudební pěveckou literaturou/lidové písně, chansony, taneční písně, muzikálové písně/ a především spolupráce s pedagogy hereckých ateliérů na divadelních projektech. Nabízíme také hru na klavír/ dva semestry/ a ansámblový zpěv.

Kabinet zajišťuje výuku praktických i teoretických hudebních disciplín a jevištní mluvy pro všechny ostatní ateliéry podle požadavků jejich vedoucích. Základní úvaha vychází z předpokladu, že právě absolventi těchto praktických oborů by měli být vybaveni dovednostmi i vědomostmi z těchto oblastí:

Technika mluveného projevu – má za cíl vybudovat zdravý a znělý hlas, odstranit případné dikční a hlasové nedostatky a vybavit posluchače odpovídajícími teoretickými vědomostmi z oblasti ortoepie. Výuka přechází v umělecký přednes a v interpretaci uměleckých textů.

Výuka zpěvu – smyslem je vybavit posluchače pro náročnou praxi uměleckou, event. pedagogickou, odpovídajícími vědomostmi a hlasem, který bude technicky správně tvořen a ovládán, a proto vyhoví náročnosti herecké praxe.

Výuka hry na klavír pro začátečníky i pokročilé.