CZ | EN
 
Divadelní fakulta JAMU v Brně
Mozartova 1
662 15
Brno

 e-mail: difajamucz
tel.: Tel: +420 542 591 300
Fax: 542 591 352
Fakturační údaje
 
Nacházíte se zde:   DF JAMU v Brně - Obory a ateliéry - Atelier Taneční a pohybové divadlo a výchova

<Zpět

Atelier Taneční a pohybové divadlo a výchova  

vedoucí: doc. Mgr. Hana Halberstadt
pedagogové: Mgr. Ivana Kloubková
  Mgr. Ladislava Košíková – externí pedagog

Studium oboru Taneční a pohybové divadlo a výchova je koncipováno jako dvoustupňové studium, (bakalářský a navazující magisterský stupeň), v kombinované formě. Studium probíhá ve víkendových blocích (10 x za akademický rok) a počítá i s intenzivními dílnami mimo semestry.

Základním cílem bakalářského stupně studia je výchova pedagoga – tvůrce, který je schopen pedagogického i tvůrčího přístupu k tanečnímu umění a taneční a pohybové výchově. Směřuje k tomu, aby taneční a pohybová výchova byla chápána jako mimořádný výchovný prostředek s možností rozvíjet celistvou osobnost člověka. Koncepce studia je jednotná s přihlédnutím na osobní i tvůrří individuality studentů. Zahrnuje získání základních znalostí v oblasti metodik jednotlivých tanečních technik a pohybových disciplin a také teoretických a historických znalostí v oblasti dramatických umění. Klade důraz na osobní a kreativní přístup k pedagogické i tvůrčí práci v oblasti tanečního umění.

Navazující magistrský stupeň studia oboru Taneční a pohybové divadlo a výchova je koncipován taktéž jako studium v kombinované formě. Navazuje na bakalářský stupeň studia a prohlubuje znalosti a kompetence studentů směrem ke studijnímu programu dramatická umění srespektováním individuálního směřování jednotlivých studentů, a to k pedagogické práci v oboru taneční a pohybová výchova či taneční umění a nebo k samostatné tvorbě v oboru tanečního a pohybového divadla, respektive v oblasti spolupráce s tvůrci inscenací divadelních žánrů, kde se pohybová složka vyskytuje. U obou těchto směřování si obor klade za cíl vychovat samostatně a svobodně se vyjadřující odborníky, schopné kvalifikovaného, kritického pohledu na svůj obor a reakce na nové podněty v něm.