CZ | EN
 
Divadelní fakulta JAMU v Brně
Mozartova 1
662 15
Brno

 e-mail: difajamucz
tel.: Tel: +420 542 591 300
Fax: 542 591 352
Fakturační údaje
 
Nacházíte se zde:   DF JAMU v Brně - Obory a ateliéry - Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky

<Zpět

Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky  

vedoucí: doc MgA. Hana Slavíková, Ph.D.
pedagogové: doc. PhDr. Alena Blažejovská
  PhDr. Pavel Aujezdský
  prof. Mgr. Jan GOGOLA
  MgA. Tereza Semotamová, Ph.D
  MgA. Eva Schulzová, Ph.D.
  doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D.

Externí odkazy

http://rtds.jamu.cz/ - vlastní stránky ateliéru


Koncepce oboru vychází z předpokladu, že profese televizního a rozhlasového dramaturga a scenáristy vyžaduje jak specializovanou průpravu, tak širší erudici v problematice kulturní historie, masové komunikace a v pestré škále uměleckých a publicistických žánrů.

Cílem výuky je výchova dramaturgů a scenáristů, kteří jsou technicky zruční a zároveň přemýšliví a umělecky tvořiví. Studijní program proto kromě přednášek o tvorbě rozhlasových a televizních žánrů zahrnuje výuku zaměřenou na společenský kontext masových médií a kultury vůbec, na typologii filmu a jeho dějiny, na uměleckou kritiku a na vybrané kapitoly z poetiky a literární historie. V seminářích autorské tvorby (creative writing) a při výuce o mediálních žánrech jsou studenti soustavně vedeni k samostatným pokusům o publicistické, prozaické a dramatické útvary. Zvláštní pozornost se věnuje rozhlasovým a televizním adaptacím literárních děl.

Vzhledem k aktuálnímu vývoji digitálních technologií, vedoucímu k zásadní proměně podmínek a požadavků kladených na tvůrčí i programové pracovníky v oblasti médií, jsou studenti vedeni k důslednému a komplexnímu rozvinutí autorských schopností nejen na úrovni scenáristické, ale také na úrovni realizační. Úměrně svému nadání se pak mohou uplatnit jako samostatní tvůrci schopní vytvářet autorské projekty v celé šíři kroků nezbytných k finální podobě díla ( rozhlasové a audiovizuální dokumentární a publicistické pořady, krátké audiovizuální dramatické tvary) nebo jako poučení, v dané oblasti dobře orientovaní tvůrci, pracující v rámci realizačních týmů, na bázi veřejnoprávních médií nebo soukromých produkcí.

Studium v rámci Divadelní fakulty posluchačům umožní kontakt s řadou jiných oborů dramatických umění, s jejich akcemi a projekty, a také s pracovníky veřejnoprávních médií.