CZ | EN
 
Divadelní fakulta JAMU v Brně
Mozartova 1
662 15
Brno

 e-mail: difajamucz
tel.: Tel: +420 542 591 300
Fax: 542 591 352
Fakturační údaje
 
Nacházíte se zde:   DF JAMU v Brně - Obory a ateliéry - Ateliér Divadlo a výchova

<Zpět

Ateliér Divadlo a výchova  

vedoucí
prof. PhDr. Silva MACKOVÁ
  MgA. Baďura Pavel Ph.D.
  BcA. Jakub Cír
  Mgr. Jarmila HRABALOVÁ, Ph.D.
  MgA. Miroslav JINDRA
  MgA. Ondřej KLÍČ
  MgA. Jonáš KONÝVKA
  MgA. Kamila KOSTŘICOVÁ
  Mgr. Magdaléna LÍPOVÁ
  MgA. Radka MACKOVÁ
  Mgr. Matěj T. RŮŽIČKA
externí spolupracovníci: Jiří JELÍNEK

 

Externí odkazy

Ateliér Divadlo a výchova - vlastní webové stránky ateliéru

Ateliér Divadlo a výchova vznikl v roce 1992 jako ateliér dramatické výchovy. Zaměření na výuku předmětu dramatická výchova se postupně rozšiřovalo na oblast neprofesionálního divadla (divadla hraného dětmi, mládeží i dospělými amatéry) a na nejrůznější formy výchovy k divadlu a divadlem (divadlo fórum, projekty k inscenacím, divadlo ve výchově). Již při akreditaci nové struktury studia (třístupňové studium rozdělené na bakalářský, magisterský a doktorský stupeň studia) byl magisterský a doktorský obor akreditován jako obor Divadlo a výchova. Od akademického roku 2007/2008 jsme se rozhodli používat i pro ateliér název Divadlo a výchova. Lépe vystihuje zaměření studia i oblast profesního uplatnění absolventů.

V Ateliéru Divadlo a výchova se uskutečňují tři stupně studia koncipovaného jako studium umělecko pedagogické.

  • V bakalářském studiu oboru Dramatická výchova je výuka zaměřena na praktické dovednosti (hlasové, pohybové, herní, herecké, režijně dramaturgické, sociálně komunikační), na metodiku práce s dětmi a mládeží a na získávání základních teoretických znalostí z oblasti dramatického umění. Studenti vykonají státní zkoušky z předmětů pedagogika, psychologie a didaktika dramatické výchovy, které je opravňují k vykonávání učitelské profese a státní zkoušky z dějin českého a světového divadla a z teorie divadla. Studium zakončí kromě státních zkoušek obhajobou bakalářské diplomové práce a bakalářského diplomového projektu.
  • Dvouleté magisterské navazující studium oboru Divadlo a výchova je zaměřeno především na získávání dalších teoretických znalostí z oblasti dramatického umění a na vlastní autorskou režijně dramaturgickou tvorbu a pedagogickou práci s neprofesionální skupinou (skupiny dětí, mládeže, amatérské soubory dospělých, skupiny se specifickými potřebami apod.).
  • Ve čtyřletém doktorském studijním programu Dramatická umění je studijní plán zaměřen na rozšíření teoretických znalostí, na vlastní výzkum studentů vztahující se k tématu zpracovávané disertační práce, na vlastní tvůrčí a pedagogickou činnost a další vedlejší výzkumné oborové projekty.
  • Ateliér již šest let uskutečňuje dlouhodobé kurzy celoživotního vzdělávání a od akademického roku 2012/2013 zahájil magisterské navazující studium oboru Divadlo a výchova v kombinované formě.

Oblastí, na kterou se ateliér zaměřuje nejvíce, je oblast neprofesionálního divadla. Nejde jen o inscenační tvorbu s divadelními skupinami a soubory dětí, mládeže i dospělých, ale také o různé typy divadelních projektů (projekty k profesionálním inscenacím, divadlo fórum, divadlo ve výchově, participační divadlo, divadelní dílny apod.).
V budoucnu se ateliér bude věnovat dalšímu výzkumu v oblasti zařazení předmětu dramatická výchova do škol (obsah předmětu zaměřený na dramatické umění, tvorba školních vzdělávacích programů, problematika začátečnických skupin v různém věku, otázka klasifikace v předmětu apod.), a to včetně mapování toho, jak je dramatická výchova pojímána a zařazována do škol v zemích EU, a výzkumu v oblasti neprofesionálního divadla.