CZ | EN
Nacházíte se zde:   DIFA JAMU v Brně - Inovační projekty - Fond rozvoje vysokých škol

<Zpět

Fond rozvoje vysokých škol  

Fond rozvoje vysokých škol je označení pro fond tvořený finančními prostředky, které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po vyjádření Rady vysokých škol každoročně vyčleňuje z rozpočtu vysokých škol. Těmito finančními prostředky jsou dotovány v souladu s příslušnými právními předpisy projekty, které jsou zaměřeny na rozvoj vysokého školství a tvůrčím způsobem rozvíjejí vzdělávací činnost na vysokých školách v působnosti ministerstva.

Projekty Fondu rozvoje vysokých škol mají přispívat ke splnění úkolů v oblasti tvůrčího rozvoje vzdělávací činnosti vysokých škol a proto musí být koncipovány v souladu s dlouhodobým záměrem dané vysoké školy - viz § 18 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

Vyhlášení FRVŠ pro rok 2012


Projekty podpořené v roce 2011

Projekty podpořené v roce 2010

Projekty podpořené v roce 2009

Projekty podpořené v roce 2008

Tisková zpráva- rok 2008-2009