CZ | EN
Akademický senát
 
Nacházíte se zde:   DF JAMU v Brně - Fakulta - Orgány fakulty - Akademický senát

<Zpět

Akademický senát  

Výsledky voleb do Akademického senátu Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

Ustavující zasedání AS DF JAMU se bude konat 9.12.2019 od 12:30 v učebně č. 106. Programem zasedání bude volba předsedy, místopředsedy a tajemníka akademického senátu.


Akademický senát Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně zvolil 5. 4. 2016 kandidáta na funkci děkana pro funkční období od 16. 10. 2016 do 15. 10. 2020 doc. MgA. Petra Francána.

doc. Mgr. Petr FRANCÁN  Písemná koncepce
Volební proslov

Statut Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

Jednací řád Akademického senátu Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

Volební řád Akademického senátu Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

Jednací řád Umělecké rady Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

Disciplinární řád Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

Funkční období: 16. 10. 2012-15. 10. 2016 - Návrh koncepce Z. Srby 

Členové - funkční období: 9. 12. 2019 – 8. 12. 2022

Předsedkyně    
MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D. pedagog vodickovajamucz
     
Místopředseda    
BcA. Stanislav Čaban student stanopost.jamucz
     
Tajemník    
doc. Mgr. Igor Dostálek pedagog dostalekjamucz
     
Členové    
Martin Modrý student modrasekpost.jamucz
prof. PhDr. Miroslav Plešák pedagog plesakjamucz
MgA. Šimon Peták student 16553post.jamucz
doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D.  pedagog riegerjamucz
Mgr. Petr Svozílek pedagog svozilekjamucz
doc. MgA. Michal Zetel, Ph.D. pedagog zeteljamucz