CZ | EN
Akademický senát
 
Nacházíte se zde:   DIFA JAMU v Brně - Fakulta - Orgány fakulty - Akademický senát

<Zpět

Akademický senát  

Termín příštího zasedání bude 25. 4. 2017 od 16:00.

Tématem jednání bude mimo jiné schvalování Výročních zpráv o hospodaření a činnosti fakulty za rok 2016 a schválení Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2017.

Výsledky voleb do Akademického senátu Divadelní fakulty JAMU pro období 2016-2019: viz Zápis o volbách do AS DIFA JAMU


Akademický senát Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně zvolil 5. 4. 2016 kandidáta na funkci děkana pro funkční období od 16. 10. 2016 do 15. 10. 2020 doc. MgA. Petra Francána.

doc. Mgr. Petr FRANCÁN  Písemná koncepce
Volební proslov

 


VNITŘNÍ PŘEDPIS DIVADELNÍ FAKULTY JAMU ze dne 20. března 2012- volební a jednací řád akademického senátu fakulty

Funkční období: 16. 10. 2012-15. 10. 2016 - Návrh koncepce Z. Srby 

Členové - funkční období: 30. 11. 2016 – 29. 11. 2019

Předseda  
doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D. pedagog riegerjamucz
     
Místopředseda
Stanislav Čaban student stanopost.jamucz
     
Tajemník
Petr Theodor Pidrman student 18464post.jamucz
     
Členové  
Mgr. Igor Dostálek pedagog dostalekjamucz
doc. Mgr. Hana Halberstadt pedagog halberstadtjamucz
MgA. Jonáš Konývka pedagog konyvkajamucz
prof. PhDr. Miroslav Plešák pedagog plesakjamucz
Adam Steinbauer student 18764post.jamucz
Mgr. Petr Svozílek pedagog svozilekjamucz