CZ | EN
Akademický senát
 
Nacházíte se zde:   DIFA JAMU v Brně - Fakulta - Orgány fakulty - Akademický senát

<Zpět

Akademický senát  

Termíny a témata zasedání AS DF JAMU v zimním semestru akademického roku 2018/19

(senát zasedá v učebně č. 107) 

  • středa 19. září 2018 ve 10:00 - Projednávání jmenování členů UR DF JAMU, vyjádření k záměru žádosti o akreditace studijních programů
  • středa 17. října 2018 ve 13:30 - (téma bude upřesněno)
  • středa 21. listopadu 2018 ve 13:30 - Schvalování Aktualizace dlouhodobého záměru DF JAMU pro rok 2019, projednávání jmenování členů DK DF JAMU
  • středa 19. prosince 2018 ve 13:30 - Diskuse o vzájemné izolaci ateliérů a nedostatečné transparentnosti workshopů.

Akademický senát Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně zvolil 5. 4. 2016 kandidáta na funkci děkana pro funkční období od 16. 10. 2016 do 15. 10. 2020 doc. MgA. Petra Francána.

doc. Mgr. Petr FRANCÁN  Písemná koncepce
Volební proslov

Statut Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

Jednací řád Akademického senátu Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

Volební řád Akademického senátu Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

Jednací řád Umělecké rady Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

Disciplinární řád Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

Funkční období: 16. 10. 2012-15. 10. 2016 - Návrh koncepce Z. Srby 

Členové - funkční období: 30. 11. 2016 – 29. 11. 2019

Předseda  
doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D. pedagog riegerjamucz
     
Místopředseda
Stanislav Čaban student stanopost.jamucz
     
Tajemník
Petr Theodor Pidrman student 18464post.jamucz
     
Členové  
Mgr. Igor Dostálek pedagog dostalekjamucz
doc. Mgr. Hana Halberstadt pedagog halberstadtjamucz
MgA. Jonáš Konývka pedagog konyvkajamucz
prof. PhDr. Miroslav Plešák pedagog plesakjamucz
Adam Steinbauer student 18764post.jamucz
Mgr. Petr Svozílek pedagog svozilekjamucz
     
Náhradníci    
BcA. Olívia Fantúrová  
(od 17. 10. 2018 – za Adama Steinbauera)
student 19335post.jamucz