CZ | EN
 
Divadelní fakulta JAMU v Brně
Mozartova 1
662 15
Brno

 e-mail: difajamucz
tel.: Tel: +420 542 591 300
Fax: 542 591 352
Fakturační údaje
 
Nacházíte se zde:   DF JAMU v Brně - Aktuality - Aktualizovaný program mezinárodní konference Aktuální otázky analýzy inscenace/představení (21.- 22. 11. 2014)

<Zpět

Aktualizovaný program mezinárodní konference Aktuální otázky analýzy inscenace/představení (21.- 22. 11. 2014)  

Mezinárodní teatrologická konference

AKTUÁLNÍ OTÁZKY ANALÝZY INSCENACE / PŘEDSTAVENÍ

In memoriam prof. PhDr. Bořivoj Srba, DrSc.

21.–22. listopadu 2014

Divadelní fakulta JAMU

Brno

 Analýza inscenace a představení je dnes pokládána za organickou součást divadelní vědy jako hlavní a výchozí procesuální objekt jejího zájmu. Jako takový ovšem představuje také prubířský kámen teatrologické kompetence a adekvátní metodologie. A to jednak kvůli své specificky tranzitivní časoprostorové povaze, a dále i vzhledem k různým klasickým i současným podobám inscenace a představení, které vyžadují různé metodologické přístupy. Těžištěm konference bude jejich reflexe, komparace a konfrontace, ale také symptomatické příklady jejich praktického uplatňování.

Konference je věnována památce dlouholetého pedagoga DIFA JAMU a představitele jedné z cest k analýze inscenace, prof. PhDr. Bořivoje Srby, DrSc. (1931–2014).

V rámci společenského programu konference se uskuteční též křest knihy prof. Srby Prozření Genesiovo.

Konference se koná v sále č. 104  (1. patro) na Divadelní fakultě JAMU, Mozartova 1, 662 54 Brno.

Příspěvky a diskuse budou vedeny v češtině, slovenštině a angličtině a budou simultánně tlumočeny do sluchátek.

Konference je otevřená všem zájemcům, jste srdečně zváni.

Program konference

Konference se koná v sále č. 104 (1. patro), Divadelní fakulta JAMU, Mozartova 1, 662 15 Brno.
   
 21. listopadu 2014
8:30–9:15 Registrace    
9:15–9:30 Přivítání
9:30–9:50 Jan Roubal: Divadelní zkouška jako genetické jádro (nejen) první fáze procesuálního života inscenace, DIFA JAMU Brno
9:50–10:10 Mariusz Bartosiak: Autopoietic Emergence of Theatrical Event — Neurophenomenological Approach to the Theory and Analysis of Theatre Performance, Uniwersytet Łódzski (Polsko) 
10:10–10:30 Jan Císař: Inscenace jako fiktivní svět?, DAMU Praha
10:30–11:00 Diskuse
11:00–11:15 Přestávka s občerstvením
11:15–11:35 David Drozd: Performance Analysis and (Con)Temporary Theatre Praxis – Some Notes on Czech Specifics, DIFA JAMU Brno
11:35–11:55 Erhard Ertel: Epidemic Errors – About Usefulness and Uselessness of Aufführungs-term, Freie Universität Berlin (Německo)
11:55–12:15 Dagmar Inštitorisová: Teatrologická interpretácia divadelného diela, Paneurópska vysoká škola, Bratislava 
12:15–12:45 Diskuse
12:45–14:15 Přestávka na oběd
14:15–14:35  Jana Wild: “Theatre of Shame or Shame for the Theatre?“, DF VŠMU Bratislava
14:35–14.55  Andreas Englhart: Political Theatre Today? New Perspectives on the Analysis of Contemporary Theatre and Performance, Ludwig-Maximilians-Universität München (Německo)
14:55–15:15 Martina Musilová: Kritická analýza inscenace nebo/a její rozumějící reflexe?, FF MU Brno
15:15–15:45 Diskuse
15:45–16:00 Přestávka s občerstvením 
16:00–16:20 Josef Kovalčuk: Fenomén Rozrazil, DIFA JAMU Brno
16:20–16:40 Radka Kunderová: Challenging Hierarchies,DIFA JAMU Brno
16:40–17:00 Honza Petružela: Podoby Hry o lásce a smrti Alfréda Radoka, Praha
17:00–17:30 Diskuse
17:30 Uvítací raut na DIFA JAMU spojený se křtem knihy Bořivoje Srby Prozření Genesiovo
   
 22. listopadu 2014
9:00–9:20 Krištof Jacek Kozak: The Re-Appearance of Tragedy in Contemporary Drama, Univerza na Primorskem (Slovinsko)
9:20–9:50 Martin Pšenička: Nebeský Lear, FF UK Praha 
9:50–10:10 Jitka Goriaux Pelechová: „Sociologické divadlo" Thomase Ostermeiera: realismus mezi dramatickou mimezí a diváckým uvědoměním, DAMU Praha 
10:10–10:40 Diskuse
10:40–11:00 Přestávka s občerstvením 
11:00–11:20 Nina Vangeli: Dešifrování choreografického díla jako analýza snové práce, Praha
11:20–11:40 Petr Oslzlý: K otázkám rekonstrukce a analýzy autorské inscenace Boleslava Polívky Am a Ea, DIFA JAMU Brno
11:40–12:00 Michal Zetel: Video tracking jako nástroj analýzy inscenace, DIFA JAMU Brno
12:00–12:30 Diskuse
12:30–14:00 Přestávka na oběd
14:00–14:20 Daniela Pillgrab: Globalization as Method – Some Considerations on the Analysis of Hypercultural Performances, Universität Wien (Rakousko)
14:20–14:40 Wojciech Baluch: The Dramaturge – Where is The Author?, Uniwersytet Jagielloński (Polsko)
14:40–15:00 Miroslav Ballay: Interpretačné prístupy k divadelnej inscenácii Domov, Eros, Viera, FF UKF Nitra
15:00–15:50 Diskuse a závěrečné shrnutí
16:00 Závěrečný raut na DIFA JAMU
Změna programu vyhrazena.