CZ | EN
 
Divadelní fakulta JAMU v Brně
Mozartova 1
662 15
Brno

 e-mail: difajamucz
tel.: Tel: +420 542 591 300
Fax: 542 591 352
Fakturační údaje
 
Nacházíte se zde:   DF JAMU v Brně - Aktuality - Upozornění pro studenty - mimořádné stipendium

<Zpět

Upozornění pro studenty - mimořádné stipendium  

Upozorňujeme studenty Divadelní fakulty na možnost žádat o sociální stipendium.

Žádost o sociální stipendium mohou podávat studenti na základě Stipendijního řádu JAMU, pokud vyhoví podmínkám, stanoveným v Paragrafu 91, odst. 3 Zákona o vysokých školách:

(3) Stipendium podle odstavce 2 písm. d) se přiznává též studentům, kteří mají nárok na přídavek na dítě podle zvláštního právního předpisu21a), jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Stipendium ve výši 1 620 Kč se přiznává po standardní dobu studia na deset měsíců v akademickém roce. Nárok na stipendium prokazuje student písemným potvrzením vydaným na jeho žádost orgánem státní sociální podpory, který přídavek přiznal, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za kalendářní rok uvedený v potvrzení nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Potvrzení pro účely přiznání stipendia platí po dobu 21 měsíců od uplynutí roku, za který byl příjem rodiny zjišťován. Nárok na stipendium může student uplatnit za určité časové období pouze jednou.

Studenti, kteří nevyhoví těmto podmínkám, ale přesto považují svou finanční situaci za kritickou, mohou žádat o tzv. Mimořádné stipendium na základě Stipendijního řádu čl. 3, odst. 1 písm. f):

Čl 3, (1) Mimořádné stipendium je stipendium jednorázové, které lze přiznat zejména:

f) v případech hodných zvláštního zřetele podle § 91 odst. 2 písm. d) zákona.

V těchto případech podává student žádost na formuláři žádost o MIMOŘÁDNÉ STIPENDIUM NA PODPORU ÚSPĚŠNÉHO STUDIA. Součástí žádosti je podrobné vyjádření vedoucího ateliéru studenta.  

Formulář výše uvedené žádosti je ke stažení zde.

Termín pro odevzdání žádostí je do 15. 11. 2015.  

 
doc. MgA. Zbyněk SRBA, Ph.D.
děkan Divadelní fakulty JAMU v Brně