CZ | EN
 
Divadelní fakulta JAMU v Brně
Mozartova 1
662 15
Brno

 e-mail: difajamucz
tel.: Tel: +420 542 591 300
Fax: 542 591 352
Fakturační údaje
 
Nacházíte se zde:   DF JAMU v Brně - Aktuality - Konference JAMU připomněla Bořivoje Srbu

<Zpět

Konference JAMU připomněla Bořivoje Srbu  

Letošní ročník pravidelné mezinárodní teatrologické konference na Divadelní fakultě JAMU v Brně měl být poctou jedné z určujících osobností této fakulty, prof. PhDr. Bořivoji Srbovi, DrSc. Jeho životní dráha se však naneštěstí v květnu 2014 uzavřela a konference už mohla pouze připomenout jeho výjimečně rozsáhlé vědecké, dramaturgické i pedagogické dílo. V rámci společenského programu konference byla také pokřtěna jeho poslední kniha Prozření Genesiovo, kterou na podzim vydalo JAMU díky péči Srbovy stálé redaktorky Martiny Procházkové.

Konference Aktuální otázky analýzy inscenace/představení: in memoriam prof. PhDr. Bořivoj Srba, DrSc. (21.–22. listopadu 2014) svým tématem odkazovala nejen na Srbovy rozbory mnohých významných inscenací dějin českého divadla, ale také reflektovala metodologické otázky spojené s aktuálním výzkumným projektem Divadelní fakulty, který se zabývá dokumentací, rekonstrukcí a analýzou tvorby brněnských studiových divadel. Průběžné výsledky výzkumu na konferenci prezentovali Josef Kovalčuk, Petr Oslzlý a Radka Kunderová.

Analýza inscenace a představení představuje pro reflexi divadla zásadní téma, podle autora programové koncepce konference Jana Roubala je v současnosti pokládána „za organickou součást divadelní vědy jako hlavní a výchozí procesuální objekt jejího zájmu. Jako takový ovšem představuje také prubířský kámen teatrologické kompetence a adekvátní metodologie. A to jednak kvůli své specificky tranzitivní časoprostorové povaze, a dále i vzhledem k různým klasickým i současným podobám inscenace a představení, které vyžadují různé metodologické přístupy.“ Těžištěm konference proto byla jejich reflexe a  srovnání, ale také příznačné příklady jejich praktického uplatňování.

Zvolené téma zaujalo dvacítku odborníků a odbornic nejen z Česka a Slovenska, ale také z Polska, Rakouska, Německa či Slovinska. Polští účastníci Mariusz Bartosiak (Univerzita v Lodži) a Wojciech Baluch (Jagellonská univerzita v Krakově) představili vlastní teoretické koncepty, první zapojuje do analýzy divadla neurofenomenologii, druhý vychází z proměny pozice dramaturga v polském divadle. Také Daniela Pillgrab z Vídeňské univerzity představila svůj originální přístup, stavějící analýzu inscenace do kontextu globalizace. Dlouhodobý spolupracovník DIFA JAMU, Erhard Ertel ze Svobodné univerzity v Berlíně, reflektoval historickou podmíněnost pojmu Aufführung (představení), zatímco Andreas Englhart z mnichovské Ludwig-Maximilians-Universität uvažoval o pozici politického divadla na současných scénách. Příspěvek Krištofa Jacka Kozaka z Primorské univerzity ve slovinském Koperu zaujal komplexní analýzou prvků tragédie v současném divadle. Slovenskou teatrologii reprezentovala Jana (Bžochová) Wild z bratislavské VŠMU, která analyzovala soudobé politické divadlo na příkladu projektu režiséra Christopha Schlingensiefa Prosím, milujte Rakousko, a Dagmar Inštitorisová z Panevropské vysoké školy v Bratislavě klasifikující různé roviny a typy interpretace divadelního díla.

České uvažování o divadle tak bylo přínosně konfrontováno s aktuálními tendencemi analýzy divadla jinde v Evropě. Domácí účast se vyznačovala širokým generačním rozpětím. Díky Janu Císařovi (DAMU) byla zastoupena generace, jež od konce padesátých let emancipovala českou reflexi divadla od ideologických dogmat, zatímco Nina Vangeli, Josef Kovalčuk a Petr Oslzlý reprezentovali generaci studiových divadel 70. a 80. let. Za teatrology, kteří studovali už v porevolučních letech, vystoupili Martina Musilová (FF MU a DAMU) nebo David Drozd (FF MU a JAMU) a své přístupy představili i zástupci generace nejmladších teatrologických akademiků, např. Jitka Goriaux Pelechová (DAMU).


Leitmotivem  příspěvků a diskusí byla adekvátnost zvolené metody analýzy a interpretace, ať už se jednalo o zobecňující reflexi této problematiky, nebo konkrétního uplatnění zvolených metod na inscenace současné i minulé. Vracely se také otázky uchopení performativních tendencí, které nadále v části divadelní produkce sílí, stejně jako možnosti a rizika využití stále dokonalejších technologií pro analýzu divadla.

Další ročník mezinárodní teatrologické konference JAMU se bude konat za dva roky, příští rok je na řadě pravidelný Mezinárodní seminář doktorských studií divadelních škol.

 

Radka Kunderová

kunderovajamucz