P Ř I J Í M A C Í   Ř Í Z E N Í
Studium na Ateliéru divadla a výchovy probíhá ve třech stupních: bakalářském (tříletém) a navazujícím magisterském (dvouletém) v rámci studijního programu Divadlo a výchova, specializace Divadlo a výchova a doktorském (čtyřletém) v rámci studijního programu Dramatická umění. Bakalářský a navazující magisterský stupeň studia lze aktuálně studovat pouze v prezenční formě, stupeň doktorský ve formě prezenční i kombinované.
DŮLEŽITÉ TERMÍNY
pro ak. rok 2020/2021


TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA ADaV:
* bakalářské studium: 30. listopadu 2019
* magisterské navazující studium: 31. března 2020
* doktorské studium: 30. června 2020

TERMÍN PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NA ADaV:
* bakalářské studium, I. kolo: 25. - 26. ledna 2020
* bakalářské studium, II. kolo: 15. března 2020
* magisterské navazující studium: 15. - 19. června 2020
* doktorské studium: 2. - 3. září 2020
PRO KOMPLETNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PROSTUDUJTE TYTO DOKUMENTY

Podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2020/2021 studijního programu Divadlo a výchova - bakalářský stupeň studia (pdf)

Podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2020/2021 studijního programu Divadlo a výchova - magisterský navazující stupeň studia (pdf)

Podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2020/2021 studijního programu Dramatická umění - doktorský stupeň studia (pdf)

Webové stránky DF JAMU - sekce Přijímací řízení (http://difa.jamu.cz/prijimaci-rizeni/)