F E S T I V A L   S Í T K O
Příští ročník festivalu Ateliéru divadla a výchovy Sítko proběhne ve dnech 29. května - 2. června 2019.
ZÁKLADNÍ INFORMACE O FESTIVALU

Termín konání: přelom měsíce května a června
Pořadatel: Ateliér divadla a výchovy DIFA JAMU
Organizace: studenti 1. ročníku ateliéru DaV a MgA. Jonáš Konývka
Prostory: Divadelní fakulta JAMU (ul. Mozartova 1, 662 15 Brno) a Divadlo na Orlí (ul. Orlí 19, 602 00 Brno)

Proč a pro koho:
Festival pořádá Ateliér divadla a výchovy DIFA JAMU od roku 2003 ve snaze sjednotit výstupy veškeré výuky do intenzivního setkání studentů a pedagogů všech ročníků oboru. Záměrem ateliéru je ocenit a ohodnotit práci studentů za celý akademický rok. Současně bychom rádi touto cestou podpořili u studentů schopnost účelně dokumentovat a prezentovat svou činnost v oboru. V rámci programu festivalu bychom chtěli poskytnout studentům i pedagogům prostor pro seznámení se s prací kolegů, pro společnou diskusi a konfrontaci názorů. Cílem konání festivalu je rovněž "otevřít pomyslné dveře" do Ateliéru divadla a výchovy pedagogům a studentům DIFA JAMU, podnítit zájem o práci ateliéru a o komunikaci mezi ateliéry.

Při příležitosti konání festivalu chceme udržovat kontakty s našimi absolventy a nabídnout jim možnost podělit se o zkušenosti z praxe v oboru a současně se informovat o aktuálním vývoji oblasti divadla a výchovy na půdě DIFA JAMU. Festival je rovněž určen odborné veřejnosti, tedy všem, kteří se přímo zabývají dramatickou výchovou nebo se o její aplikace zajímají.

Dramaturgie festivalu:
Festival již tradičně naplňují výstupy z výuky v daném akademickém roce (záleží vždy na kombinaci studijních ročníků), které lze dělit do několika rámcových kategorií:
- prezentace (nejen absolventských) projektů
- divadelní prezentace a představení
- výtvarné prezentace
- dílny
- diskuse
Více informací o festivalu Ateliéru divadla a výchovy DIFA JAMU "SÍTKO" se dozvíte přímo na stránkách festivalu:
http://sitko.jamu.cz/


ROČNÍK 2017 - S(n)ítko

Festival Sítko 2017 Festival Sítko 2017 Festival Sítko 2017 Festival Sítko 2017
Festival Sítko 2017 Festival Sítko 2017 Festival Sítko 2017 Festival Sítko 2017
Festival Sítko 2017 Festival Sítko 2017 Festival Sítko 2017 Festival Sítko 2017
Festival Sítko 2017 Festival Sítko 2017 Festival Sítko 2017


ROČNÍK 2016 - Moje poprvé

Festival Sítko 2016 Festival Sítko 2016 Festival Sítko 2016 Festival Sítko 2016
Festival Sítko 2016 Festival Sítko 2016 Festival Sítko 2016 Festival Sítko 2016
Festival Sítko 2016 Festival Sítko 2016 Festival Sítko 2016 Festival Sítko 2016
Festival Sítko 2016 Festival Sítko 2016 Festival Sítko 2016


ROČNÍK 2015 - Welcome home

Festival Sítko 2015 Festival Sítko 2015 Festival Sítko 2015 Festival Sítko 2015
Festival Sítko 2015 Festival Sítko 2015 Festival Sítko 2015 Festival Sítko 2015
Festival Sítko 2015 Festival Sítko 2015 Festival Sítko 2015 Festival Sítko 2015
Festival Sítko 2015 Festival Sítko 2015 Festival Sítko 2015


ROČNÍK 2014 - Hra, prestiž, výzva, hledání, překonávání

Festival Sítko 2014 Festival Sítko 2014 Festival Sítko 2014 Festival Sítko 2014
Festival Sítko 2014 Festival Sítko 2014 Festival Sítko 2014 Festival Sítko 2014
Festival Sítko 2014 Festival Sítko 2014 Festival Sítko 2014 Festival Sítko 2014
Festival Sítko 2014 Festival Sítko 2014 Festival Sítko 2014


ROČNÍK 2013 - Únik z kódu

Festival Sítko 2013 Festival Sítko 2013 Festival Sítko 2013 Festival Sítko 2013 Festival Sítko 2013
Festival Sítko 2013 Festival Sítko 2013 Festival Sítko 2013 Festival Sítko 2013 Festival Sítko 2013
Festival Sítko 2013 Festival Sítko 2013 Festival Sítko 2013 Festival Sítko 2013 Festival Sítko 2013
Festival Sítko 2013 Festival Sítko 2013 Festival Sítko 2013 Festival Sítko 2013 Festival Sítko 2013


ROČNÍK 2012 - Nasyť mě svou nahotou

Festival Sítko 2012 Festival Sítko 2012 Festival Sítko 2012 Festival Sítko 2012 Festival Sítko 2012 Festival Sítko 2012
Festival Sítko 2012 Festival Sítko 2012 Festival Sítko 2012 Festival Sítko 2012 Festival Sítko 2012
Festival Sítko 2012 Festival Sítko 2012 Festival Sítko 2012 Festival Sítko 2012


ROČNÍK 2011 - Let´s make it famous!

Festival Sítko 2011 Festival Sítko 2011 Festival Sítko 2011 Festival Sítko 2011 Festival Sítko 2011
Festival Sítko 2011 Festival Sítko 2011 Festival Sítko 2011 Festival Sítko 2011 Festival Sítko 2011


ROČNÍK 2010 - Sítkomix

Festival Sítko 2010 Festival Sítko 2010 Festival Sítko 2010 Festival Sítko 2010 Festival Sítko 2010 Festival Sítko 2010 Festival Sítko 2010 Festival Sítko 2010 Festival Sítko 2010 Festival Sítko 2010 Festival Sítko 2010
Prosetí 2010 Prosetí 2010 Prosetí 2010 Prosetí 2010
Prosetí 2010 Prosetí 2010 Prosetí 2010 Prosetí 2010


ROČNÍK 2009 - Dostane se vám pod kůži!

Festival Sítko 2009 Festival Sítko 2009 Festival Sítko 2009 Festival Sítko 2009 Festival Sítko 2009
Festival Sítko 2009 Festival Sítko 2009 Festival Sítko 2009 Festival Sítko 2009 Festival Sítko 2009 Festival Sítko 2009
Festival Sítko 2009 Festival Sítko 2009 Festival Sítko 2009 Festival Sítko 2009
Prosetí 2009 Prosetí 2009 Prosetí 2009 Prosetí 2009


ROČNÍK 2008 - Chaos a řád

Festival Sítko 2008 Festival Sítko 2008 Festival Sítko 2008 Festival Sítko 2008 Festival Sítko 2008 Festival Sítko 2008
Festival Sítko 2008 Festival Sítko 2008 Festival Sítko 2008 Festival Sítko 2008 Festival Sítko 2008
Festival Sítko 2008 Festival Sítko 2008 Festival Sítko 2008 Festival Sítko 2008 Festival Sítko 2008
Festival Sítko 2008 Festival Sítko 2008 Festival Sítko 2008


ROČNÍK 2007 - Na počátku bylo...

Festival Sítko 2007 Festival Sítko 2007 Festival Sítko 2007 Festival Sítko 2007 Festival Sítko 2007 Festival Sítko 2007 Festival Sítko 2007 Prosetí Prosetí Prosetí


ROČNÍK 2006 - Nechte se vcucnout

Festival Sítko 2006 Festival Sítko 2006 Festival Sítko 2006
Festival Sítko 2006 Festival Sítko 2006


ROČNÍK 2005 - Když realita mrkne...

Festival Sítko 2005 Festival Sítko 2005 Festival Sítko 2005 Festival Sítko 2005 Festival Sítko 2005
Festival Sítko 2005 Festival Sítko 2005 Festival Sítko 2005 Festival Sítko 2005 Festival Sítko 2005 Festival Sítko 2005 Festival Sítko 2005
Prosetí Prosetí Prosetí


ROČNÍK 2004

Festival Sítko 2004 Festival Sítko 2004 Festival Sítko 2004 Festival Sítko 2004


ROČNÍK 2003

Festival Sítko 2003 Festival Sítko 2003 Festival Sítko 2003 Festival Sítko 2003 Festival Sítko 2003