A K T U A L I T Y
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY na ADaV pro ak. rok 2019/2020

TERMÍN PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NA ADaV:
* bakalářské studium, I. kolo: 26. - 27. ledna 2019
* bakalářské studium, II. kolo: 23. či 24. března 2019
* magisterské navazující studium: 17. - 21. června 2019

Více informací zde.
VÝUKA - DŮLEŽITÉ TERMÍNY PRO ZIMNÍ SEMESTR 2018/2019
Příprava pouličního divadlo a Kurz profesní připravenosti I: 24. 9. - 26. 9. 2018
Realizace pouličního divadla a imatrikulace: 27. 9. 2018
Zahájení výuky ak. roku 2018/2019: 1. 10. 2018
Den otevřených dvěří DIFA: 3. 11. 2018
Theatre Symposium Brno - Tendence v současné divadelní režii a její pedagogice: 23. - 24. 11. 2018
Výjezd 2. ročníku BC na celostátní přehlídku Popelka Rakovník: 7. - 11. 11. 2018
Deadline zadání BAP a MAP do IS končících ročníků: 30. 11. 2018
Vánoční prázdniny: 22. 12. 2018 - 1. 1. 2019
Zápočtový týden: 2. - 8. 1. 2019
Zkouškové období: 7. 1. - 8. 2. 2019
odrazka Rozvrhy jednotlivých ročníků ADaV pro akademický rok 2018/2019 (pdf)

odrazka Časový harmonogram DIFA akademického roku 2018/2019 (pdf)

odrazka Studijní plány ADaV pro akademický rok 2018/2019 včetně předmětů osobní specializace ADaV (pdf)

odrazka Předměty osobní specializace z nabídky DIFA akademického roku 2018/2019 (pdf)
Noví absolventi ADaV

Ve dnech 12. a 13. června 2018, 11. září 2018 a 25. ledna 2019 probíhaly bakalářské a magisterské státnice na ADaV. Rádi bychom tak světu představili naše nové absolventy:

MgA. Filip Janouch
MgA. Anna Kekeláková
MgA. Martin Mohr
a
BcA. Lenka Dobrovolná
BcA. Lucie Hejlová
BcA. Kateřina Koláčková
BcA. Dominik Macháček
BcA. Petr Theodor Pidrman
BcA. Anna Ročková
Zemřel pedagog ADaV doktor Jiří Pelán

Před několika dny zemřel pedagog, který v letech 1994-2009 působil na Ateliéru jako pedagog filozofie, pedagogiky, estetiky. Poslední rozloučení s Jiřím Pelánem proběhlo v pátek 20. července bez účasti veřejnosti jen v přítomnosti rodiny.

K jeho památce jsme zřídili vzpomínkové webové stránky, na kterých ti, kteří ho zažili, mohou přispívat svými vzpomínkami na našeho pana doktora. Pro přístup na webové stránky klikněte zde (web).
VÝUKA - DŮLEŽITÉ TERMÍNY PRO LETNÍ SEMESTR 2017/2018
Prezentace stáží 1. ročníku magisterského stupně: 15. 2. 2018 ve 13:00
Salon původní tvorby: 11. - 12. 3. 2018
Mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER: 17. 4. - 21. 4. 2018
Odevzdání BP a DP a jejich vložení do IS (I. termín): 21. 5. 2018
Zápočtový týden letního semestru: 21. - 25. 5. 2018
Zkouškové období (I. část): 28. 5. - 30. 6. 2018
Přípravný týden festivalu Sítko 2018: 26. - 30. 5. 2018
Festival Sítko 2018: 31. 5. - 3. 6. 2018
Zadání témat BP a DP pro nadcházející ročníky: 31. 5. 2018
Termín uzavření studia absolventských ročníků v IS: 4. 6. 2018
Státní zkoušky ADaV: 12. - 13. 6. 2018
Přijímací řízení do mag. studia: 14. 6. 2018
Odevzdání BP a DP a jejich vložení do IS (II. termín): 31. 8. 2018
Zkouškové období (II. část): 3. - 14. 9. 2018
Státní zkoušky ADaV (II. termín): 10. - 14. 9. 2018
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY na ADaV pro ak. rok 2018/2019

Přijímací zkoušky na bakalářské prezenční studium již proběhlo, gratulujeme všem přijatým a těšíme se na osobní setkání na festivalu Sítko 2018!

Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium se bude konat 14. června 2018.

Více informací zde.

Dílna fyzického divadla se zahraničním lektorem

Ve dnech 31. října - 6. listopadu 2017 proběhla v prostorách DF pro studenty ADaV dílna fyzického divadla s litevským lektorem. Andrius Pulkauninkas se se studenty v intenzivní týdenní dílně zabýval především Suzukiho technikou a některými technikami a metodami tance Bhuto. Dílna vrcholila veřejným výstupem z dílny včetně krátké ukázky způsobu společné práce.


techniky na hledání centra zkouška výstupu zkouška výstupu Andrius Pulkauninkas

odrazka Rozvrhy jednotlivých ročníků ADaV pro akademický rok 2017/2018 (pdf)

odrazka Časový harmonogram DIFA akademického roku 2017/2018 (pdf)

odrazka Studijní plány ADaV pro akademický rok 2017/2018 včetně předmětů osobní specializace ADaV (pdf)

odrazka Předměty osobní specializace z nabídky DIFA akademického roku 2017/2018 (pdf)
VÝUKA - DŮLEŽITÉ TERMÍNY PRO ZIMNÍ SEMESTR 2017/2018
Přípravný týden pouličního divadla: 29. 9. - 6. 10. 2017
Realizace pouličního divadla a setkání absolventů: 7. 10. 2017
Zahájení výuky ak. roku 2017/2018: 2. 10. 2017
Dílna fyzického divadla se zahraničním lektorem (Andrius Pulka) v rámci projektu FRVUČ: 31. 10. - 6. 11. 2017
Mezinárodní doktorská konference DIFA: 3. - 4. 11. 2017
Výjezd 2. ročníku BC na celostátní přehlídku Popelka Rakovník: 8. - 12. 11. 2017
Den otevřených dvěří DIFA: 11. 11. 2017
Deadline zadání BAP a MAP do IS končících ročníků: 30. 11. 2017
Dramatický kapr: 21. 12. 2017
Vánoční prázdniny: 23. 12. 2017 - 1. 1. 2018
Zápočtový týden: 2. - 5. 1. 2018
Zkouškové období: 8. 1. - 9. 2. 2018
Setkání absolventů při výročí 70 let JAMU

Při příležitosti 70. let od založení Janáčkovy akademie múzických umění v Brně si Vás dovolujeme pozvat na Setkání absolventů, studentů a pedagogů Divadelní fakulty JAMU dne 7. října 2017.

Více informací zde.

Noví absolventi ADaV

Ve dnech 6. a 8. června a 18. září 2017 probíhaly bakalářské a magisterské státnice na ADaV. Rádi bychom tak světu představili naše nové absolventy:

Bc. et BcA. Klára Bednaříková
BcA. Jordana Blažková
BcA. Markéta Břundová
BcA. Iva Dvořáková
BcA. Jan Frýdek
BcA. Marie Klemensová
BcA. Lucie Kučerová
Bc. et BcA. Jana Peřinová
BcA. Kristián Vlach
a
MgA. Marie Bravencová
MgA. Lukas Kavin
MgA. Michal Mančík
MgA. et Bc. Jana Posníková

VÝUKA - DŮLEŽITÉ TERMÍNY PRO LETNÍ SEMESTR 2016/2017
Salon původní tvorby: 10. - 11. 3. 2017
Odevzdání přihlášek na magisterské navazující studium: 31. 3. 2017
Mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER: 28. 3. - 1. 4. 2017
Mezinárodní dětský a mládežnický divadelní festival Soukání Ostrov: 3. - 7. 5. 2017
Odevzdání BP a DP a jejich vložení do IS (I. termín): 22. 5. 2017
Zápočtový týden letního semestru: 15. - 21. 5. 2017
Zkouškové období (I. část): 22. 5. - 30. 6. 2017
Přípravný týden festivalu Sítko 2017: 22. - 26. 5. 2017
Festival Sítko 2017: 27. - 30. 5. 2017
Zadání témat BP a DP pro nadcházející ročníky: 31. 5. 2017
Termín uzavření studia absolventských ročníků v IS: 2. 6. 2017
Státní zkoušky ADaV: 6. 6. + 8. 6.
Přijímací řízení do mag. studia: 19. 6. 2017
Státní zkoušky DSD a DČD: 12. - 16. 6. 2017
Odevzdání BP a DP a jejich vložení do IS (II. termín): 31. 8. 2017
Zkouškové období (II. část): 4. - 15. 9. 2017
Státní zkoušky ADaV (II. termín): 11. - 15. 9. 2017
Státní zkoušky DSD a DČD (II. termín): 18. - 22. 9. 2017
PREZENTACE STÁŽÍ STUDENTŮ 1. ROČNÍKU MAGISTERSKÉHO STUDIA

Dne 21. února a 27. května 2017 prezentovali své celosemestrální stáže studenti prvního ročníku magisterského studia. Prezentovali a obsahem příspěvků bylo:

Filip Janouch a Martin Mohr: Ryan international school, New Delhi a Mumbai, Indie
Filip Karda: Crooked House Theatre Company, Newbridge, Irsko
Anna Kekeláková: Divadlo Minor, Praha
a
Andrea Szopová: University of South Wales, Faculty of Creative Industries, obor Theatre and Drama, Cardiff, Velká Británie

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY na ADaV pro ak. rok 2017/2018

Druhé kolo přijímacích zkoušek do magisterského stupně studia proběhne 19. června 2017.

Více informací zde.

VÝUKA - DŮLEŽITÉ TERMÍNY PRO ZIMNÍ SEMESTR 2016/2017
Vstupní kurz pro 1. ročník BC: 29. 9. - 2. 10. 2016
Zahájení výuky ak. roku 2016/2017: 3. 10. 2016
Výjezd 2. ročníku BC na celostátní přehlídku Popelka Rakovník: 2. - 6. 11. 2016
Den otevřených dvěří DIFA: 5. 11. 2016
Mezinárodní vědecká konference DIFA - Tendence v současném herectví a herecké pedagogice: 25. - 26. 11. 2016
Deadline zadání BAP a MAP do IS končících ročníků: 30. 11. 2016
Dramatický kapr: 19. 12. 2016
Vánoční prázdniny: 23. 12. 2016 - 1. 1. 2017
Zápočtový týden: 2. - 6. 1. 2017
Zkouškové období: 9. 1. - 10. 2. 2017
Dokumenty pro ak. rok 2016/17

odrazka Rozvrhy jednotlivých ročníků ADaV pro akademický rok 2016/2017 (pdf)

odrazka Časový harmonogram DIFA akademického roku 2016/2017 (pdf)

odrazka Studijní plány ADaV pro akademický rok 2016/2017 (pdf)

odrazka Předměty osobní specializace Ateliéru divadla a výchovy akademického roku 2016/2017 (pdf)

odrazka Předměty osobní specializace z nabídky DIFA akademického roku 2016/2017 (pdf)
Noví absolventi ADaV

Ve dnech 10., 13. a 14. června 2016 a 12. září 2016 probíhaly bakalářské a magisterské státnice na ADaV. Rádi bychom tak světu představili naše nové absolventy:

BcA. Lenka Fajmonová
BcA. Sabina Hlubková
BcA. Filip Janouch
BcA. Klára Jírovská
BcA. Filip Karda
BcA. Anna Kekeláková
BcA. Martin Mohr
BcA. Andrea Szopová
BcA. Michele Tkáčová
a
MgA. Dominik Filip
MgA. Eliška Kinclová
MgA. Monika Okurková
MgA. Lucie Prouzová
MgA. Anna Votrubová

Festival Sítko (2. – 5. června 2016)

Festival Ateliéru divadla a výchovy je za námi, fotky najdete na webu Sítka a na Facebookových stránkách:

odrazka sitko.jamu.cz
odrazka facebook.com/FestivalSitko

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY na ADaV pro ak. rok 2016/2017

Druhé kolo přijímacích zkoušek do bakalářského stupně studia proběhlo 20. března 2016,
druhé kolo přijímacích zkoušek do magisterského stupně studia proběhlo 15. června 2016.

Všem přijatým uchazečům gratulujeme!

Přihlášky na doktorský studijní program podávejte do 30. června 2016. Více informací zde.

VÝUKA - DŮLEŽITÉ TERMÍNY PRO LETNÍ SEMESTR
Zahájení výuky letního semestru 2016: 15. 2. 2016
Salon původní tvorby: 11. - 12. 3. 2016
Odevzdání přihlášek na magisterské navazující studium: 31. 3. 2016
Mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER: 12. - 16. 4. 2016
Odevzdání BP a DP a jejich vložení do IS (I. termín): 23. 5. 2016
Zápočtový týden letního semestru: 23. - 27. 5. 2016
Zadání témat BP a DP pro nadcházející ročníky: 31. 5. 2016
Termín uzavření studia absolventských ročníků v IS: 3. 6. 2016
Zkouškové období (I. část): 30. 5. - 24. 6. 2016
Přípravný týden festivalu Sítko 2016: 28. 5. - 1. 6. 2016
Festival Sítko 2016: 2. - 5. 6. 2016
Státní zkoušky ADaV a přijímací řízení do mag. studia: 6. - 24. 6. 2016
Státní zkoušky DSD a DČD: 15. - 22. 6. 2016
Odevzdání BP a DP a jejich vložení do IS (II. termín): 31. 8. 2016
Zkouškové období (II. část): 5. - 14. 9. 2016
Státní zkoušky ADaV (II. termín): 12. - 16. 9. 2016
Státní zkoušky DSD a DČD (II. termín): 19. - 23. 9. 2016
SOUBOR REVERZNÍ DVEŘE NA MEZINÁRODNÍM FESTIVALU V TEL AVIVU

Soubor studentů ateliéru ADaV "Reverzní dveře" na přelomu listopadu a prosince 2015 se svou inscenací Já jsem Lucien velmi úspěšně reprezentoval JAMU za hranicemi ČR na festivalu komunitního divadla s mezinárodní účastí v Tel-Avivu v Izraeli!
POPELKA RAKOVNÍK 2015

Studenti 2. rončíku ADaV se úspěšně zúčastnili celostátní přehlídky divadla pro děti a mládež "Popelka Rakovník 2015", kde vedli reflektivní dílny s dětskými skupinami a přispívali do festivalového zpravodaje vlastní studentskou přílohou. Více informací o přehlídce a zapojení našich studentů se dočtete zde:
odrazka O Popelce Rakovník 2015 na webu www.amaterskascena.cz
OST-RA-VAR 2015

Festival OST-RA-VAR proběhne ve dnech 25. - 28. listopadu 2015.
Více informací o přihlášení - kostricova@jamu.cz
odrazka Podrobný program naleznete ZDE.
DÍLNA A PŘEDNÁŠKA S JANE WARD
Central Youth Theatre ve Wolverhamptonu, Velká Británie


Ve dnech 25. - 31. 10. 2015 se uskutečnila dílna se zahraničním lektorem Jane Ward, ředitelkou a režisérkou Central Youth Theatre ve Wolverhamptonu ve Velké Británii. CYT je vedoucí organizací v divadelním vzdělávání mladistvých (v oblasti herectví, inscenační tvorby i divadelního lektorství), založenou roku 1983. Jane Ward tvoří nejčastěji komedie, její specializací je divadelní gag, často umocněný tradičním anglickým humorem. Intenzivní 7denní dílna nabídla studentům Ateliéru divadla a výchovy pro ČR netradiční pohled na inscenační tvorbu, přes praktická cvičení vedoucí k dílčímu jevištnímu tvaru představila specifický způsob práce významné lektorské a režisérské osobnosti Jane Ward a vybídla studenty k přemýšlení nad vlastními divadelními projekty.

V rámci dílny se 29. 10. 2015 od 14:30 na ADaV DIFA JAMU uskutečnila i přednáška lektorky Jane Ward o organizaci CYT a neprofesionální divadelní tvorbě a vzdělávání ve Velké Británii.

Výstupem z dílny byl krátký jevištní tvar a doprovodné "workdemo" prezentované na závěr dílny ostatním studentům a pedagogům DIFA JAMU (prezentace proběhla ) v sobotu 31. 10. 2015 na ADaV DIFA JAMU.
Diskusní setkání - STŘED ZÁJMU: Divadelní lektor v Brně (20.10.2015)

Ateliér divadla a výchovy se zúčastnil se svou prezentací semináře "Střed zájmu: Divadelní lektor v Brně" (20. 10. 2015 v Divadle na Orlí) v rámci festivalu Divadelní svět Brno.
Kromě ADaV DIFA JAMU na setkání vystoupili: Katedra divadelních studií FF MU, Národní divadlo Brno, HaDivadlo, Divadlo Feste, Slovenské národné divadlo (Slovensko), Theater Bremen (Německo).

odrazka Více infromací o události nalezente ZDE.
SOUBOR REVERZNÍ DVEŘE NA MEZINÁRODNÍM FESTIVALU RITU 2015 VE FRANCII

odrazka Zahraniční recenzi "Quelques mots d'Axelle" o inscenaci Já jsem Lucien (I am Lucien) souboru studentů ADaV Reverzní dveře prezentovanou na festival RITU ve francouzském Besançonu nalezenete ZDE.
Publikováno na webu Rencontres Internationales du Théâtre Universitaire de Franche Comté (autorka: Axelle Baux).
odrazka Článek "Výjimečné mezi-souborové setkávání" o výjezdu souboru RD na festival RITU ve francouzském Besanconu nalezenete ZDE.
Publikováno na webu www.amaterskascena.cz (autorka: L. Prouzová).
SETKÁNÍ ABSOLVENTŮ DIFA 10. 10. 2015

Zveme vás na Setkání absolventů, které se uskuteční 10. října 2015 v Brně. Událost umožní všem absolventům Divadelní fakulty JAMU v Brně setkání se svými kolegy, bývalými spolužáky, přáteli a pedagogy, vzájemně sdílet své poznatky a zkušenosti, zavzpomínat na studentská léta a dozvědět se novinky z prostředí Divadelní fakulty.

odrazka Více informací a program setkání nalezenete ZDE.
SOUBOR REVERZNÍ DVEŘE NA MEZINÁRODNÍM FESTIVALU VREME 2015 V BULHARSKU

odrazka Článek "Divadlo je setkání aneb mezinárodní festival Vreme 2015" o červnovém výjezdu souboru studentů ADaV Reverzní dveře na festival VREME v bulharské Vratse nalezenete ZDE. Publikováno na webu www.amaterskascena.cz (autoři: M. Mikulová, K. Konývková Kostřicová).
odrazka Rozvrhy jednotlivých ročníků ADaV pro akademický rok 2015/2016 (pdf)

odrazka Časový harmonogram DIFA akademického roku 2015/2016 (pdf)

odrazka Studijní plány ADaV pro akademický rok 2015/2016 (pdf)

odrazka Předměty osobní specializace Ateliéru divadla a výchovy akademického roku 2015/2016 (pdf)

odrazka Předměty osobní specializace z nabídky DIFA akademického roku 2015/2016 (pdf)
VÝUKA - DŮLEŽITÉ TERMÍNY PRO ZIMNÍ SEMESTR
Státní závěrečné zkoušky - září: 17. 9. 2015
Divadelní projekt 3. ročníku BC "Krajina, místo, historie": 13. 9. - 19. 9. 2015 (premiéra 18. 9. 2015 ve Stříbrných horách)
Vstupní kurz pro 1. ročník BC: 24. - 27. 9. 2015
Zahájení výuky ak. roku 2015/2016: 29. 9. 2015
Výjezd souboru Reverzní dveře na mezinárodní festival RITU do Francie: 27. 9. - 3. 10. 2015
Setkání absolventů DIFA: 10. 10. 2015
Dílna 2. ročníku MG se zahraničním lektorem - Jane Ward: 25. 10. - 1. 11. 2015 (veřejná prezentace výstupu - sobota 31. 10. 2015 na DIFA JAMU)
Přednáška Jane Ward, Central Youth Theatre ve Wolverhamptonu, Velká Británie - pro všechny ročníky ADaV: 29. 10. 2015 od 14:30 na ADaV DIFA JAMU
Výjezd 2. ročníku BC na celostátní přehlídku Popelka Rakovník: 4. - 8. 11. 2015
Den otevřených dvěří DIFA: 7. 11. 2015
Mezinárodní doktorská konference DIFA: 20. - 21. 11. 2015
Deadline zadání BAP a MAP do IS končících ročníků: 30. 11. 2015
Tradiční vánoční dramatický kapr ADaV: 18. 12. 2015 od 19:00
Zápočtový týden zimního semestru: 4. - 8. 1. 2016
Zkouškové období zimního semestru: 11. 1. - 12. 2. 2016
Přijímací řízení ke studiu v Ateliéru divadla a výchovy
pro ak. rok 2016/2017


TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY KE STUDIU
* bakalářské studium: 30. listopadu 2015
* magisterské navazující studium: 31. března 2016
* doktorské studium: 30. června 2016

TERMÍN PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
* bakalářské studium, I. kolo: 7. - 8. února 2016
* bakalářské studium, II. kolo: v průběhu března a dubna 2016
* magisterské navazující studium, II. kolo: 6. – 24. června 2016
* doktorské studium: 5. - 6. září 2016

VÍCE INFORMACÍ O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NALEZNETE ZDE
Zemřel pedagog ADaV a znalec německého a polského divadla
profesor Jan Roubal


V úterý 20. 1. 2015 zemřel přední český teatrolog, teoretik divadla a pedagog Ateliéru Divadlo a výchova doc. PhDr. Jan Roubal, Ph.D. Zesnul po vážné nemoci v Prostějově, kde začala jeho profesní dráha.

Jan Roubal vyučoval na ADaV v letech 1990-98, poté od roku 2007 do současnosti. Vyučoval předměty týkající se teorie divadla, teorie hry a dramatu, teatrologie, alternativního divadla, autorského a studiového divadla či performativního umění. Jan Roubal je pro ADaV bolestnou ztrátou nejen jako člověk neustále bourající tradiční zaběhlá smýšlení o teorii divadla a oboru divadlo a výchova, ale i jako člověk, který svými postoji, náhledem na svět a specifickým humorem výrazně ovlivnila nejen své kolegy, ale i studenty.

Podrobně se o jeho tvůrčí, pedagogické a publikační působnosti můžete dozvědět zde (pdf).
ARCHIV AKTUALIT

Pro přístup do archivu aktualit klikněte - ZDE